Gmail-meddelanden saknas

den här sidan hittar du hjälp om

 • vissa e-postmeddelanden saknas
 • du inte får e-post till din inkorg
 • inkorgen är tom och alla dina e-postmeddelanden har försvunnit.

Hittar du inte e-postmeddelandet efter att ha följt stegen ovan kan e-postmeddelandet ha raderats eller skickats till skräpposten.

Börja med att testa dessa vanliga lösningar

Vi rekommenderar att följa dessa steg på en dator, eftersom många av dem inte gäller för Gmail-appen.

Kontrollera om e-postmeddelandet är arkiverat, raderat eller markerat som skräppost

E-postmeddelanden kan ha hoppat över inkorgen om de har arkiverats, raderats eller markerats som skräppost av misstag.

Följ dessa steg om du vill söka igenom alla e-postmeddelanden, inklusive de som inte ligger i din inkorg:

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil i sökrutan.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Alla mail och välj sedan Mail & Skräppost & Papperskorg.
 4. Ange någon information som finns med i meddelandet som saknas. Om du är osäker på exakta ord eller detaljer lämnar du fältet tomt.
 5. Klicka på Sök Sök längst ned i rutan.

Tips! Använd sökoperatorer om du vill filtrera sökresultaten ännu mer.

Kontrollera om e-postmeddelandet har filtrerats

Du kan ha skapat ett filter som automatiskt arkiverar eller raderar vissa e-postmeddelanden.

Så här kontrollerar du filter:

 1. Öppna Gmail i en webbläsare.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på fliken Filter och blockerade adresser högst upp.
 4. Leta efter filter som innehåller orden ”Radera det” eller ”Hoppa över inkorgen”.
 5. Klicka på Redigera eller Radera till höger.
 6. Följ anvisningarna på skärmen.
Kontrollera om din e-post vidarebefordras till ett annat konto

När du konfigurerar vidarebefordran i Gmail kan du välja om de ursprungliga e-postmeddelandena arkiveras eller raderas.

Så här kontrollerar du inställningarna för vidarebefordran:

 1. Öppna Gmail i en webbläsare.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på fliken Vidarebefordran och POP/IMAP högst upp.
 4. Kontrollera om du har valt Vidarebefordra en kopia av inkommande e-post under avsnittet Vidarebefordran. Om du har det väljer du Behåll Gmails kopia i Inkorgen eller Markera Gmails kopia som läst.
 5. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.

Viktigt! Om din e-post vidarebefordras till en okänd adress väljer du Inaktivera vidarebefordran och läser sedan Säkerhetstips för Gmail. Om du ser att e-post vidarebefordras till en adress som du inte känner igen kanske någon obehörig har åtkomst till ditt konto.

Om du vidarebefordrar e-post från ett annat konto till Gmail skickas e-postmeddelanden ibland till Skräppost om de inte kan autentiseras. Läs fler metodtips för vidarebefordran av e-post till Gmail.

Kontrollera inställningarna om du läser Gmail-meddelanden i en annan e-postklient

Om du läser Gmail-meddelanden i en annan e-postklient, som Apple Mail eller Microsoft Outlook, följer du stegen nedan för den typ av vidarebefordran du har konfigurerat.

Jag använder IMAP för att läsa e-post i e-postklienter som Microsoft Outlook eller Apple Mail

När du konfigurerar IMAP kan du välja om de åtgärder du vidtar i din andra e-postklient påverkar e-postmeddelanden i Gmail. Du kan till exempel välja om e-postmeddelanden som du raderar i Apple Mail även ska raderas från Gmail.

Kontrollera att du använder rekommenderade IMAP-inställningar. Leta reda på alla inställningar som har att göra med när e-postmeddelanden raderas.

Jag läser Gmail med hjälp av en webbapp eller ett tillägg

Kontrollera inställningarna så att e-postmeddelanden inte raderas eller arkiveras

 1. Öppna sidan Anslutna appar och webbplatser.
 2. Klicka på Hantera appar i avsnittet Appar som är kopplade till ditt konto.
 3. Klicka på tjänsten följt av Ta bort om du hittar något som du inte känner igen.

Jag använder POP för att läsa e-post i e-postklienter som Microsoft Outlook

När du konfigurerar POP kan du välja om de åtgärder du vidtar i en annan e-postklient påverkar e-postmeddelanden i Gmail. Du kan till exempel välja om e-postmeddelanden som du raderar i Microsoft Outlook även ska raderas från Gmail.

 1. Öppna inställningssidan för Vidarebefordran och POP/IMAP.
 2. Kontrollera att POP är aktiverat.
 3. Om du ser Radera Gmails kopia eller Arkivera Gmails kopia väljer du Behåll Gmails kopia i inkorgen.
 4. Klicka på Spara ändringar längst ned på sidan.

Obs! Om du använder läget Aktuellt med POP ändrar du e-postklientens POP-inställningar så att e-post lämnas på servern.

Anvisningarna ovan hjälpte inte

Om du har följt stegen ovan och fortfarande inte hittar dina e-postmeddelanden väljer du vilket problem du har nedan.

Jag kan fortfarande inte hitta vissa e-postmeddelanden

Hittar du inte e-postmeddelandet efter att ha följt stegen ovan kan e-postmeddelandet ha raderats eller skickats till skräpposten.

Anmärkningar om raderade e-postmeddelanden

 • Om du raderar ett e-postmeddelande ligger det kvar i papperskorgen i 30 dagar. Efter 30 dagar raderas e-postmeddelanden permanent från papperskorgen.
 • Det finns bara en kopia av varje Gmail-meddelande. Om du har raderat ett e-postmeddelande från ett ställe, till exempel en etikett eller en enhet, raderas det helt från Gmail.
 • Gmail grupperar alla svar till ett ursprungligt e-postmeddelande tillsammans i en enda konversation. När du klickar eller trycker på radera så raderas hela konversationen, inklusive det ursprungliga e-postmeddelandet och alla svar.

Anmärkningar om skräppost

 • Om du markerar ett e-postmeddelande som skräppost ligger det kvar i skräpposten i 30 dagar. Efter 30 dagar raderas e-postmeddelanden permanent från skräpposten.
 • Om du tror att e-postmeddelanden skickas till skräpposten av misstag läser du mer om hur du tar bort e-postmeddelanden från skräpposten.
De flesta av mina e-postmeddelanden saknas

Om e-postmeddelanden saknas i kontot kan någon obehörig ha åtkomst till det. Vi kan hjälpa dig att hitta de saknade e-postmeddelandena och skydda kontot.

 Obs! Om du använder Gmail på jobbet, i skolan eller i en organisation kontaktar du administratören.