תיקון הודעות אימייל שהוחזרו או נדחו

'חשבון האימייל שאליו ניסית להגיע...'

אם קיבלת את השגיאה הזו, ייתכן שהכתובת של הנמען לא עובדת או לא קיימת יותר.

 1. בדוק אם בכתובת האימייל שאליה אתה שולח קיימות אחת או יותר מהטעויות הנפוצות הבאות:
  • מרכאות
  • נקודות בסוף הכתובת
  • רווחים לפני או אחרי הכתובת
  • טעויות איות
 2. חפש באנשי הקשר שלך כתובת אחרת שבה אותו אדם משתמש

שגיאות אחרות

'ההודעה סומנה כספאם' או 'ההודעה נדחתה באופן זמני'

סיבות לכך שההודעה חזרה

 • הטקסט של ההודעה או הקישורים הכלולים בה נראים חשודים
 • הוספת קבוצה גדולה של נמענים בשדה 'עותק' או 'עותק מוסתר'

מה אפשר לעשות

שרת הנמען לא אישר את הבקשות שלנו'

סיבות לכך שההודעה חזרה

הודעת השגיאה הזו מופיעה אם Gmail לא מצליח להתחבר לשרת האימייל של נמען האימייל שלך.

מה אפשר לעשות

הבעיה בדרך כלל נפתרת מעצמה במהירות מבלי שתצטרך לעשות משהו. נסה לשלוח את הודעת האימייל שוב מאוחר יותר.

אם השגיאה ממשיכה להופיע:

 • בדוק אם יש טעויות בכתובת האימייל של הנמען
 • פנה לצוות תמיכת הלקוחות של ספק האימייל של הנמען

אם השגיאה הזו הופיעה כששלחת אימייל למישהו בעבודה שלך, בבית הספר או בארגון אחר, פנה אל מנהל המערכת.