Tìm kiếm trong Gmail

Bạn có thể tìm kiếm thư trong Gmail theo email, ngày, kích thước hoặc từ khóa khác trong Hộp thư đến, Spam hoặc Thùng rác.

Cách tìm kiếm

 1. Mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm trên đầu trang, hãy nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm.
 3. Nhấn vào Enter.

Tôi không thể tìm thấy một thư

Nếu bạn không thể tìm thấy một thư mình đang tìm kiếm, hãy thử những mẹo sau:

 • Bên trong hộp tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Show search options. Làm như vậy sẽ mở ra một trang với những cách khác để lọc kết quả tìm kiếm của bạn.
 • Nếu bạn đang tìm kiếm theo tên nhãn, hãy thử tìm kiếm theo dòng chủ đề, người gửi hoặc từ khóa khác.
  Lưu ý: Có thể là nhãn chỉ được thêm vào một thư trong cuộc trò chuyện, chứ không phải là thư bạn đang tìm kiếm
 • Bạn có thể sử dụng toán tử tìm kiếm để lọc kết quả tìm kiếm.

Tìm kiếm trong thư mục Spam và Thùng rác

Gmail sẽ không hiển thị thư trong thư mục Spam hoặc Thùng rác trong kết quả.

Dưới đây là cách tìm kiếm thư trong thư mục Spam và Thùng rác:

 1. Mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm ở trên cùng của trang, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Show search options.
 3. Trong menu thả xuống bên cạnh "Tìm kiếm", hãy chọn Thư và Spam và Thùng rác.
 4. Nhập thông tin tìm kiếm.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Tìm kiếm.

Tôi thấy nội dung đề xuất khi tìm kiếm

Để giúp bạn tìm kiếm nhanh hơn, Gmail để xuất các cụm từ tìm kiếm khi bạn nhập. Những cụm từ tìm kiếm này dựa trên thông tin từ tài khoản Gmail của bạn, như thư, danh bạ, nhãn hoặc tìm kiếm trong quá khứ.

Cách tìm kiếm được lưu

Để cải thiện đề xuất tìm kiếm, các tìm kiếm trên Gmail và hoạt động duyệt web của bạn được lưu trong Tài khoản Google của bạn nếu bạn đã bật tùy chọn cài đặt Hoạt động web và ứng dụng. Để xem và kiểm soát các hoạt động đã lưu của bạn, hãy truy cập vào Hoạt động của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?