ติดตามวิธีใหม่ที่จะช่วยจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกชุดข้อความย่อยในบทสนทนา

ตอบกลับข้อความ Gmail

คุณสามารถตอบผู้ที่ส่งอีเมลถึงคุณเท่านั้น หรือตอบทุกคนที่ได้รับอีเมลนั้นก็ได้  

ตอบกลับข้อความ

 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เปิดข้อความที่ต้องการ
 3. แตะตอบ ตอบ หรือตอบทุกคน ตอบทุกคน ​ ที่ด้านล่างข้อความนั้นเคล็ดลับ: ระบบอาจแนะนำวลีคำตอบให้โดยอ้างอิงจากอีเมลที่ได้รับ คุณจะแตะวลีที่แสดงขึ้นเพื่อเริ่มตอบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณจะแก้ไขคำตอบก่อนส่งได้
 4. แตะส่ง ส่ง

ปิดการกระตุ้นเตือน

คุณอาจเห็นอีเมลเก่าๆ ที่ด้านบนกล่องจดหมายพร้อมคำแนะนำให้ตอบกลับหรือติดตามผล 

วิธีซ่อนคำแนะนำ

 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่าทางด้านซ้าย
 3. ในหัวข้อ "การกระตุ้นเตือน" ให้ยกเลิกการเลือกแนะนำอีเมลเพื่อตอบกลับหรือแนะนำอีเมลเพื่อติดตามผล

ปิดสมาร์ทรีพลาย

 1. เปิดแอป Gmail ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่าทางด้านซ้าย
 3. แตะบัญชีของคุณ
 4. ยกเลิกการเลือกช่องซึ่งอยู่ถัดจาก "สมาร์ทรีพลาย"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
17
false
false