Các "phòng" trên Google Chat sẽ đổi tên thành "không gian". Tên gọi mới này có thể sẽ mất chút thời gian thì mới xuất hiện ở mọi nơi. Tìm hiểu thêm.

Tạo quy tắc để lọc các email của bạn

Bạn có thể quản lý thư đến bằng cách sử dụng các bộ lọc của Gmail để gửi email cho một nhãn, lưu trữ, xóa, gắn dấu sao hay tự động chuyển tiếp thư của mình. 

Tạo bộ lọc
 1. Mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhập tiêu chí tìm kiếm của bạn. Nếu bạn muốn kiểm tra để chắc chắn rằng tính năng tìm kiếm của mình hoạt động đúng cách, hãy xem những email nào hiển thị bằng cách nhấp vào tùy chọn Tìm kiếm. 
 4. Ở dưới cùng của cửa sổ tìm kiếm, hãy nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc
 5. Chọn điều bạn muốn bộ lọc thực hiện.
 6. Nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc.

Lưu ý: Khi bạn tạo một bộ lọc để chuyển tiếp thư, chỉ có thư mới sẽ bị ảnh hưởng. ​Ngoài ra, khi ai đó trả lời một thư bạn đã lọc, thư trả lời sẽ chỉ được lọc nếu đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm tương tự. 

Sử dụng một thư cụ thể để tạo bộ lọc

 1. Mở Gmail.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh email bạn muốn. 
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấp vào tùy chọn Lọc thư dựa theo những thư này.
 5. Nhập tiêu chí lọc bạn muốn.
 6. Nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc.
Chỉnh sửa hoặc xóa bộ lọc
 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Tìm bộ lọc bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa để xóa bộ lọc. Nếu bạn đang chỉnh sửa bộ lọc, hãy nhấp vào tùy chọn Tiếp tục khi bạn chỉnh sửa xong.
 6. Nhấp vào Cập nhật bộ lọc hoặc OK.
Xuất hoặc nhập bộ lọc

Nếu bạn là chuyên gia về bộ lọc và có hệ thống bộ lọc tuyệt vời đến mức bạn muốn sử dụng trong tài khoản khác hoặc chia sẻ với bạn bè, thì bạn có thể xuất và nhập bộ lọc.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Chọn hộp bên cạnh bộ lọc. 

Xuất bộ lọc

 1. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Xuất
 2. Bạn sẽ nhận được tệp .xml mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa văn bản nếu muốn.

Nhập bộ lọc

 1. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Nhập bộ lọc
 2. Chọn tệp có bộ lọc bạn muốn nhập.
 3. Nhấp vào Mở tệp.
 4. Nhấp vào Tạo bộ lọc

 

Bạn có thể quản lý thư đến bằng cách sử dụng các bộ lọc của Gmail để gửi email cho một nhãn, lưu trữ, xóa, gắn dấu sao hay tự động chuyển tiếp thư của mình. 

Tạo bộ lọc

 1. Mở Gmail.
 2. Trong hộp tìm kiếm ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhập tiêu chí tìm kiếm của bạn. Nếu bạn muốn kiểm tra để chắc chắn rằng tính năng tìm kiếm của mình hoạt động đúng cách, hãy xem những email nào hiển thị bằng cách nhấp vào tùy chọn Tìm kiếm. 
 4. Ở dưới cùng của cửa sổ tìm kiếm, hãy nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc
 5. Chọn điều bạn muốn bộ lọc thực hiện.
 6. Nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc.

Lưu ý: Khi bạn tạo một bộ lọc để chuyển tiếp thư, chỉ có thư mới sẽ bị ảnh hưởng. ​Ngoài ra, khi ai đó trả lời một thư bạn đã lọc, thư trả lời sẽ chỉ được lọc nếu đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm tương tự. 

Sử dụng một thư cụ thể để tạo bộ lọc

 1. Mở Gmail.
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh email bạn muốn. 
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 4. Nhấp vào tùy chọn Lọc thư dựa theo những thư này.
 5. Nhập tiêu chí lọc bạn muốn.
 6. Nhấp vào tùy chọn Tạo bộ lọc.

 

Chỉnh sửa hoặc xóa bộ lọc

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Tìm bộ lọc bạn muốn thay đổi.
 5. Nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa để xóa bộ lọc. Nếu bạn đang chỉnh sửa bộ lọc, hãy nhấp vào tùy chọn Tiếp tục khi bạn chỉnh sửa xong.
 6. Nhấp vào Cập nhật bộ lọc hoặc Ok.

Xuất hoặc nhập bộ lọc

Nếu bạn là chuyên gia về bộ lọc và có hệ thống bộ lọc tuyệt vời đến mức bạn muốn sử dụng trong tài khoản khác hoặc chia sẻ với bạn bè, thì bạn có thể xuất và nhập bộ lọc.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào Bộ lọc và địa chỉ bị chặn.
 4. Chọn hộp bên cạnh bộ lọc. 

Xuất bộ lọc

 1. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào tùy chọn Xuất
 2. Bạn sẽ nhận được tệp .xml mà bạn có thể chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa văn bản nếu muốn.

Nhập bộ lọc

 1. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Nhập bộ lọc
 2. Chọn tệp có bộ lọc bạn muốn nhập.
 3. Nhấp vào Mở tệp.
 4. Nhấp vào Tạo bộ lọc

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false