Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt Gmail

Bạn có thể:

  • Thêm chữ ký email
  • Chọn email mà bạn nhận thông báo
  • Thay đổi các chế độ cài đặt khác
Bạn muốn khai thác thêm lợi ích của các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Tìm cài đặt và thực hiện thay đổi

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Ở trên cùng, hãy chọn một trang cài đặt, chẳng hạn như Chung, Nhãn hoặc Hộp thư đến.
  4. Thực hiện thay đổi của bạn.
  5. Sau khi bạn hoàn tất với mỗi trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi ở cuối trang.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
17
false
false