Các trình duyệt được hỗ trợ

Bạn có thể sử dụng Gmail với các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Internet Explorer và Safari.

Các trình duyệt được Gmail hỗ trợ

Gmail hoạt động tốt nhất trong phiên bản mới nhất hoặc phiên bản cũ phát hành gần đây nhất của các trình duyệt:

Lưu ý: Bất kỳ trình duyệt nào bạn sử dụng đều cần phải bật cookie và JavaScript. 

Truy cập Gmail trên trình duyệt của bạn

  1. Trên máy tính, truy cập gmail.com.
  2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Khắc phục sự cố trình duyệt

Trình duyệt không được hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt hoạt động với Gmail nhưng thấy lỗi "Trình duyệt này không được hỗ trợ" thì bạn có thể đang sử dụng một tiện ích gây ra sự cố. Hãy thử tắt các tiện ích trình duyệt của bạn.

Lỗi JavaScript

"Để đăng nhập vào Gmail, trình duyệt của bạn phải được đặt để cho phép Javascript đặt cookie"

Nếu bạn thấy thông báo này thì hãy mở cài đặt bảo mật của trình duyệt của bạn và thêm https://mail.google.com vào các trang web được tin cậy của bạn.

"Rất tiếc! Gmail sẽ không hoạt động do JavaScript bị tắt trong trình duyệt web của bạn"

Nếu bạn thấy thông báo này thì hãy bật JavaScript, sau đó làm mới trang. Hướng dẫn để thay đổi cài đặt JavaScript của bạn thay đổi tùy theo trình duyệt, do đó hãy tìm kiếm JavaScript và tên của trình duyệt của bạn để tìm đúng trang trợ giúp.

Lỗi cookie

Nếu bạn thấy thông báo "Chức năng cookie của trình duyệt của bạn bị tắt. Vui lòng bật tính năng này" thì hãy tìm kiếm tên trình duyệt của bạn và cookie để tìm hướng dẫn. Nếu bạn sử dụng Google Chrome thì hãy tìm hiểu cách bật cookie trên Chrome.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?