Frigöra utrymme på Google Drive och öka lagringsutrymmet

Ditt lagringsutrymme delas mellan Google Drive, Gmail och Google Foto. Besök google.com/settings/storage på en dator om du vill se hur mycket utrymme du har kvar.

Vad tar upp lagringsutrymme?

Det här tar upp plats

Ta bort dold data från appar på Google Drive

 1. Besök drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Inställningar Inställningar följt av Inställningar.
 3. Klicka på Hantera appar till vänster.
 4. Om det finns dold data visas mängden dolda uppgifter under appbeskrivningen.
 5. Om du vill ta bort data klickar du på Alternativ följt av Ta bort dold appdata.
Det här tar inte upp plats
 • Google Drive:
  • Filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär, Sites eller Delas med mig.
  • Filer tar bara upp plats på ägarens Google Drive.
 • Google Foto: Foton och videor som lagrats med storleken Hög kvalitet. Läs mer om hur du använder filstorleken Hög kvalitet.
Skillnader i lagringsutrymmet på Google Drive

När du använder Google Drive för datorn kan du se att filerna inte tar upp lika mycket utrymme där som på drive.google.com.

 • Objekt i papperskorgen tar upp plats på Google Drive, men synkroniseras inte till datorn.
 • Delade objekt tar upp plats på datorn, men inte på Google Drive.
 • Objekt som finns i flera mappar synkroniseras till alla mapparna på datorn och tar upp mer plats.
 • Om du bara synkroniserar vissa mappar till datorn behövs mindre plats på datorn än på Google Drive.
 • Filstorleken kan vara lite annorlunda jämfört med drive.google.com på grund av de krav som filsystemet på en Mac respektive PC ställer.
Vad händer om utrymmet tar slut?

Ingenting händer med dina filer, men du kan inte spara några fler. Exempel:

 • Google Drive: Det går inte att synkronisera eller ladda upp nya filer. Synkroniseringen mellan Google Drive-mappen på datorn och Min enhet avbryts. Det går fortfarande att skapa Google-dokument, eftersom de inte tar upp lagringsutrymme.
 • Google Foto: Om du lagrar foton i originalkvalitet och får slut på lagringsutrymme kan du köpa mer, säkerhetskopiera i hög kvalitet (lägre upplösning) eller inaktivera säkerhetskopiering.
 • Gmail: Du kan inte skicka eller ta emot meddelanden.

Skaffa mer lagringsutrymme

Om du behöver mer plats för filer rekommenderar vi att du tar bort stora filer eller köper mer lagringsutrymme.

ALTERNATIV 1: Frigör utrymme

Gör plats för nya filer genom att frigöra utrymme på Google Drive, Gmail och Google Foto. Det här är några sätt att göra det på:

Google Drive

Frigör utrymme på Google Drive genom att ta bort stora filer som du inte behöver. Så här sorterar du filerna efter filstorlek:

 1. Visa filerna i storleksordning på datorn.
 2. Släng filer som du inte behöver i papperskorgen och ta bort dem permanent. Läs mer om hur du tar bort filer.
 3. Utrymmet som blir ledigt efter de raderade filerna visas i Google Drive-kontot inom 24 timmar.
Gmail

Ta bort stora e-postmeddelanden permanent

 1. Skriv has:attachment larger:10M i sökfältet och klicka på Sök SearchObs! Om du vill ta bort större filer ersätter du 10 med ett större tal.
 2. Markera de e-postmeddelanden du inte behöver och klicka på Radera Radera.
 3. Klicka på Mer till vänster på sidan följt av Papperskorgen.
 4. Klicka på Töm papperskorgen nu högst upp.

Ta bort e-post i skräppostmappen permanent

 1. Klicka på Skräppost till vänster. Klicka på Mer om alternativet inte visas.
 2. Klicka på Ta bort alla skräppostmeddelanden nu högst upp. Du kan också markera enskilda meddelanden och klicka på Radera permanent.
Google Foto

Spara foton och videor i hög kvalitet

Frigör utrymme genom att ändra storlek på foton och videor från Ursprunglig till Hög kvalitet, som inte tar upp lagringsutrymme.

 1. Besök photos.google.com/settings på en dator.
 2. Klicka på Frigör lagringsutrymme. Kvaliteten på framtida uppladdningar påverkas inte av detta.

Ta bort onödiga foton och videor permanent

 1. Besök photos.google.com på datorn.
 2. Håll muspekaren över objekt som du vill flytta till papperskorgen. Klicka på Välj Välj högst upp till vänster. Du kan även markera flera objekt samtidigt. 
 3. Klicka på Radera Radera uppe till höger.
 4. Om du vill ta bort foton och videor permanent klickar du på menyn Meny följt av Papperskorgen följt av markerar fotot eller videon följt av Radera Radera

ALTERNATIV 2: Köp mer lagringsutrymme

Läs mer om att prenumerera på lagringsutrymme.