Správa súborov v priestore na Disku Google

Dôležité: Od 13. októbra 2020 sa súbory na Disku Google automaticky navždy odstránia po 30 po sebe nasledujúcich dňoch v koši.Ďalšie informácie  

Váš ukladací priestor zdieľajú Disk Google, Gmail a Fotky Google

Ak chcete zistiť, koľko máte voľného priestoru, prejdite na google.com/settings/storage.

Dôležité: Keď v účte dosiahnete limit úložného priestoru, nemôžete odosielať ani prijímať správy.

Uvoľnenie priestoru

Uvoľnite priestor na Disku Google, v Gmaile a Fotkách Google, aby ste vytvorili miesto na nové položky.

Odstránenie súborov podľa veľkosti na Disku Google
 1. V počítači si pozrite súbory zobrazené od najväčšieho po najmenší.
 2. Nežiadané súbory vložte do koša a potom ich natrvalo odstráňte.

Tip: V priebehu 24 hodín sa miesto získané odstránením položiek zobrazí ako dostupný priestor vo vašom účte Disku Google.

Gmail

Trvalé odstránenie veľkých správ

 1. Zadajte do vyhľadávacieho poľa has:attachment larger:10M.

 2. Kliknite na Hľadať Hľadať.
  Poznámka: Ak chcete odstrániť väčšie súbory, 10 nahraďte väčším číslom.

 3. Vyberte nepotrebné správy a kliknite na Odstrániť Odstrániť.
 4. Vľavo na stránke kliknite na ponuku Ponukaa potom Kôš.
 5. Navrchu kliknite na Vyprázdniť kôš.

Trvalé odstránenie správ v priečinku Spam

 1. Vľavo kliknite na Spam. Ak sa položka Spam nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie.
 2. Hore kliknite na Odstrániť všetky spamové správy. Môžete tiež vybrať konkrétne správy a potom kliknúť na Odstrániť navždy.

Prečítajte si o vyhľadávacích operátoroch v Gmaile, pomocou ktorých možno správy vyhľadávať ďalšími spôsobmi.

Fotky Google

Presunutie fotiek a videí do koša

 1. Prejdite v počítači na photos.google.com.
 2. Umiestnite kurzor na položku, ktorú chcete presunúť do koša.
 3. Vľavo hore kliknite na Vybrať Vybrať.
 4. Vpravo hore kliknite na Odstrániť Odstrániť a potom Presunúť do koša.

Odstránenie nepotrebných súborov

Ak chcete odstrániť jeden alebo viaceré súbory, ktoré zaberajú priestor, použite správcu priestoru pre Google One. Ako uvoľniť ukladací priestor na Googli

Ak súbor odstránite omylom, prečítajte si, ako obnoviť odstránený súbor.

Aké položky zaberajú váš ukladací priestor

Položky, ktoré zaberajú priestor

Disk Google

 • Väčšina súborov vo vašej sekcii Môj disk. Príklad:
  • Súbory PDF
  • Obrázky
  • Videá
 • Položky v koši. Ako vyprázdniť kôš
 • Od 1. júna 2021 sa všetky novovytvorené dokumenty, tabuľky, prezentácie, nákresy a formuláre Google, ako aj súbory Jamboardu započítavajú do priestoru. Existujúce súbory sa doň budú započítavať iba vtedy, keď ich upravíte 1. júna alebo neskôr.
  Dôležité: V prípade verzií služieb Google Workspace a G Suite nadobudne táto zmena účinnosť 1. februára 2022.

Gmail

 • Správy a prílohy, ako sú položky v priečinkoch Spam a Kôš.

Fotky Google

 • Fotky a videá zálohované v pôvodnej kvalite.
 • Fotky a videá zálohované vo vysokej kvalite (teraz nazývanej Šetrič priestoru) alebo expresnej kvalite po 1. júni 2021. Fotky a videá, ktoré ste zálohovali vo vysokej alebo expresnej kvalite pred 1. júnom 2021, sa do priestoru vášho účtu Google nebudú započítavať. Ďalšie informácie o možnostiach zálohovania vo Fotkách

Odstránenie skrytých údajov z aplikácií na Disku Google

 1. V počítači prejdite na drive.google.com.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Spravovať aplikácie.
 4. Ak aplikácia obsahuje skryté údaje, ich veľkosť uvidíte pod jej popisom.
 5. Ak chcete tieto údaje odstrániť, kliknite na Možnosti a potom Odstrániť skryté údaje aplikácie.
Položky, ktoré nezaberajú priestor

Disk Google

 • Súbory v priečinku Zdieľané so mnou a na spoločných diskoch. Tieto súbory zaberajú miesto len na Disku Google ich vlastníka.
 • Weby Google
 • Dokumenty, tabuľky, prezentácie, formuláre a nákresy Google aj súbory Jamboardu, ktoré vytvoríte pred 1. júnom 2021 a po tomto dátume ich neupravíte.

Fotky Google

Fotky a videá zálohované v kvalite Šetrič priestoru alebo v expresnej kvalite pred 1. júnom 2021.

Rozdiely ukladacieho priestoru na Disku Google

Položky na Disku Google uchovávané pre váš počítač zaberajú odlišný priestor ako rovnaké položky na drive.google.com.

 • Položky v koši zaberajú miesto na Disku Google, ale nesynchronizujú sa s počítačom.
 • Zdieľané položky budú zaberať miesto v počítači, no nie na Disku Google.
 • Položky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých priečinkoch, sa budú synchronizovať so všetkými priečinkami v počítači, čo zaberie viac miesta.
 • Ak synchronizujete s počítačom len niektoré priečinky, ukladací priestor v počítači bude menší než na Disku Google.
 • Váš počítač môže zobrazovať trochu inú veľkosť súborov než drive.google.com z dôvodu požiadaviek Macu alebo PC.
Čo sa stane, keď sa vám minie miesto

Gmail

Nebudete môcť odosielať ani prijímať správy. Správy, ktoré vám niekto odoslal, sa vrátia odosielateľovi.

Dôležité: Od 1. júna 2021 platí, že ak váš účet dva roky či dlhšie zostane neaktívny alebo bude prekračovať vašu kvótu priestoru, všetky vaše správy môžu byť odstránené.

Disk Google

Nebudete môcť synchronizovať ani nahrávať nové súbory. Nebudete môcť vytvárať nové súbory v Dokumentoch, Tabuľkách, Prezentáciách, Nákresoch a Formulároch Google a aplikácii Jamboard. Kým neznížite mieru využitia svojho priestoru, vy ani nikto iný nebudete môcť upravovať ani kopírovať dotknuté súbory. Synchronizácia priečinka Disk Google v počítači so sekciou Môj disk sa zastaví.

Dôležité: Od 1. júna 2021 platí, že ak váš účet dva roky či dlhšie zostane neaktívny alebo bude prekračovať vašu kvótu priestoru, všetky vaše správy môžu byť odstránené.

Fotky Google

Nebudete môcť zálohovať žiadne fotky ani videá. Ak budete chcieť pridať ďalšie fotky a videá, môžete uvoľniť priestor na Googli alebo si kúpiť viac priestoru na Googli.

Dôležité: Od 1. júna 2021 platí, že ak váš účet dva roky či dlhšie zostane neaktívny alebo bude prekračovať vašu kvótu priestoru, všetky vaše správy môžu byť odstránené.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
17
false