Správa súborov v priestore na Disku Google

Dôležité: Od 13. októbra 2020 sa súbory na Disku Google automaticky navždy odstránia po 30 po sebe nasledujúcich dňoch v koši.Ďalšie informácie  
Chcete Disk Google v práci alebo škole používať efektívnejšie? Zaregistrujte si bezplatnú skúšobnú verziu služby G Suite.

Váš ukladací priestor zdieľajú Disk Google, Gmail a Fotky Google.

Ak chcete zistiť, koľko máte voľného priestoru, prejdite na google.com/settings/storage.

Dôležité: Keď v účte dosiahnete limit úložného priestoru, nemôžete odosielať ani prijímať správy.

Uvoľnenie priestoru

Uvoľnite priestor na Disku Google, v Gmaile a Fotkách Google, aby ste vytvorili miesto na nové položky.

 

Odstránenie súborov podľa veľkosti na Disku Google
 1. V počítači si pozrite súbory zobrazené od najväčšieho po najmenší.
 2. Nežiadané súbory vložte do koša a potom ich natrvalo odstráňte.

Tip: V priebehu 24 hodín sa miesto získané odstránením položiek zobrazí ako dostupný priestor vo vašom účte Disku Google.

Gmail

Trvalé odstránenie veľkých správ

 1. Zadajte do vyhľadávacieho poľa has:attachment larger:10M.

 2. Kliknite na Hľadať Hľadať
  Poznámka: Ak chcete odstrániť väčšie súbory, 10 nahraďte väčším číslom.

 3. Vyberte nepotrebné správy a kliknite na Odstrániť Odstrániť.
 4. Vľavo na stránke kliknite na ponuku Ponukaa potom Kôš.
 5. Navrchu kliknite na Vyprázdniť kôš.

Trvalé odstránenie správ v spame

 1. Na ľavej strane kliknite na položku Spam. Ak sa Spam nezobrazuje, kliknite na Ďalšie.
 2. V hornej časti kliknite na položku Odstrániť všetky spamové správy. Môžete tiež vybrať konkrétne správy a potom kliknúť na Navždy odstrániť.

Informácie o ďalších spôsoboch vyhľadávania správ nájdete v článku Operátory vyhľadávania, ktoré môžete používať v Gmaile.

Fotky Google

Uloženie fotiek a videí vo vysokej kvalite

Zmeňte kvalitu svojich fotiek a videí z pôvodnej na vysokú, ktorá nezaberá ukladací priestor. Fotky vo vysokej kvalite zálohované po 1. júni 2021 sa začnú započítavať do priestoru vášho účtu Google. Týka sa to aj fotiek zálohovaných v pôvodnej kvalite a neskôr komprimovaných na vysokú kvalitu po 1. júni 2021. 

 1. V počítači prejdite na photos.google.com/settings.
 2. Kliknite na Obnoviť ukladací priestor. Kvalita položiek, ktoré nahráte v budúcnosti, sa tým nezmení.

Presunutie fotiek a videí do koša

 1. Prejdite v počítači na photos.google.com.
 2. Umiestnite kurzor na položku, ktorú chcete presunúť do koša.
 3. Vľavo hore kliknite na Vybrať Vybrať.
 4. Vpravo hore kliknite na Odstrániť Odstrániť a potom Presunúť do koša.

Odstránenie nepotrebných súborov

Ak chcete odstrániť jeden alebo viaceré súbory, ktoré zaberajú priestor, použite správcu priestoru pre Google One. Ak súbor odstránite omylom, prečítajte si, ako obnoviť odstránený súbor.

Aké položky zaberajú váš ukladací priestor

Položky, ktoré zaberajú priestor
 • Disk Google:
  • Väčšina súborov v sekcii Môj disk vrátane súborov PDF, obrázkov a videí.
  • Položky v koši. Ako vyprázdniť kôš
  • Od 1. júna 2021 sa budú všetky novovytvorené dokumenty Google, tabuľky, prezentácie, nákresy, formuláre alebo súbory Jamboardu započítavať do ukladacieho priestoru. Existujúce súbory sa doň budú započítavať iba vtedy, keď ich upravíte 1. júna alebo po tomto dátume.
 • Gmail: Správy a prílohy, ako sú položky v priečinkoch Spam a Kôš.
 • Fotky Google:

Odstránenie skrytých údajov z aplikácií na Disku Google

 1. V počítači prejdite na drive.google.com.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Spravovať aplikácie.
 4. Ak aplikácia obsahuje skryté údaje, ich veľkosť uvidíte pod jej popisom.
 5. Ak chcete tieto údaje odstrániť, kliknite na Možnosti a potom Odstrániť skryté údaje aplikácie.
Položky, ktoré nezaberajú priestor

Disk Google: 

 • Súbory v priečinku Zdieľané so mnou a na spoločných diskoch. Tieto súbory zaberajú miesto len na Disku Google ich vlastníka. 
 • Weby Google. 
 • Súbory služieb Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Formuláre, Jamboard a Nákresy Google, ktoré vytvoríte pred 1. júnom 2021 a po tomto dátume ich neupravíte. 

Fotky Google: Fotky a videá zálohované vo vysokej alebo expresnej kvalite pred 1. júnom 2021. 

Rozdiely ukladacieho priestoru na Disku Google

Položky na Disku Google uchovávané pre váš počítač zaberajú odlišný priestor ako rovnaké položky na drive.google.com.

 • Položky v koši zaberajú miesto na Disku Google, ale nesynchronizujú sa s počítačom.
 • Zdieľané položky budú zaberať miesto v počítači, no nie na Disku Google.
 • Položky, ktoré sa nachádzajú vo viacerých priečinkoch, sa budú synchronizovať so všetkými priečinkami v počítači, čo zaberie viac miesta.
 • Ak synchronizujete s počítačom len niektoré priečinky, ukladací priestor v počítači bude menší než na Disku Google.
 • Váš počítač môže zobrazovať trochu inú veľkosť súborov než drive.google.com z dôvodu požiadaviek Macu alebo PC.
Čo sa stane, keď sa vám minie miesto
 • Gmail: nebudete môcť odosielať ani prijímať správy. Správy, ktoré vám niekto odošle, budú vrátené odosielateľovi.
  • Od 1. júna 2021: ak zostanete neaktívny/-a alebo prekročíte kvótu ukladacieho priestoru na 2 roky alebo dlhšie, všetky vaše správy môžu byť odstránené.
 • Disk Google: nebudete môcť synchronizovať ani nahrávať nové súbory. Nebudete môcť vytvárať nové súbory v Dokumentoch, Tabuľkách, Prezentáciách, Nákresoch a Formulároch Google a aplikácii Jamboard. Kým neznížite mieru využitia ukladacieho priestoru, vy ani nikto iný nebudete môcť upravovať ani kopírovať dotknuté súbory. Synchronizácia priečinka Disk Google v počítači so sekciou Môj disk sa zastaví. 
  • Od 1. júna 2021: ak zostanete neaktívny/-a alebo prekročíte kvótu ukladacieho priestoru na 2 roky alebo dlhšie, váš obsah v príslušných službách môže byť odstránený.
 • Fotky Google: fotky a videá nebudete môcť nahrávať v pôvodnej kvalite. Ak chcete pridať ďalšie fotky a videá, môžete ich nahrať alebo zálohovať vo vysokej kvalite (v nižšom rozlíšení) alebo môžete vypnúť zálohovanie a synchronizáciu.
  • Od 1. júna 2021: ak sa vám minie priestor, fotky a videá nebudete môcť nahrávať ani vo vysokej a expresnej kvalite. A ak zostanete neaktívny/-a alebo prekročíte kvótu ukladacieho priestoru na 2 roky alebo dlhšie, všetky vaše fotky a videá môžu byť odstránené.