Αποδεσμεύστε χώρο στο Google Drive και αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο

Ο χώρος αποθήκευσής σας μοιράζεται μεταξύ των Google Drive, Gmail και Φωτογραφίες Google.

Για να δείτε πόσος χώρος σας έχει απομείνει, μεταβείτε στη διεύθυνση google.com/settings/storage .

Σημαντικό: Όταν ο λογαριασμός σας φθάσει στο όριο αποθήκευσης, δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τι καταλαμβάνει τον αποθηκευτικό σας χώρο

Στοιχεία που καταλαμβάνουν χώρο

Κατάργηση κρυφών δεδομένων από εφαρμογές στο Google Drive

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση drive.google.com.
 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση εφαρμογών.
 4. Αν υπάρχουν κρυφά δεδομένα, μπορείτε να δείτε πόσα, στην περιγραφή της εφαρμογής.
 5. Για να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα, κάντε κλικ στις Επιλογές και έπειτα Διαγραφή κρυφών δεδομένων εφαρμογής.
Στοιχεία που δεν καταλαμβάνουν χώρο
 • Google Drive: Έγγραφα Google, Υπολογιστικά φύλλα, Παρουσιάσεις, Φόρμες, Ιστότοποι και τα αρχεία στον φάκελο "Κοινόχρηστα με εμένα". Τα αρχεία αυτά καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο μόνο στο Google Drive του κατόχου.
 • Φωτογραφίες Google: Φωτογραφίες και βίντεο αποθηκευμένα με τη ρύθμιση "Υψηλής ποιότητας".
Διαφορές αποθηκευτικού χώρου στο Google Drive

Τα στοιχεία που περιέχονται στο Google Drive του υπολογιστή σας καταλαμβάνουν διαφορετικό χώρο από ό,τι τα ίδια στοιχεία στο drive.google.com.

 • Τα στοιχεία στον Κάδο απορριμμάτων καταλαμβάνουν χώρο στο Google Drive, αλλά δεν συγχρονίζονται στον υπολογιστή σας.
 • Τα κοινόχρηστα στοιχεία θα καταλαμβάνουν χώρο στον υπολογιστή σας, αλλά όχι και στο Google Drive.
 • Τα στοιχεία που βρίσκονται σε πολλούς φακέλους συγχρονίζονται σε όλους τους φακέλους στον υπολογιστή σας, καταλαμβάνοντας περισσότερο χώρο.
 • Αν συγχρονίζετε μόνο ορισμένους φακέλους στον υπολογιστή σας, ο χώρος αποθήκευσης στον υπολογιστή σας θα είναι μικρότερος από αυτόν που εμφανίζεται στο Google Drive.
 • Ο υπολογιστής σας μπορεί να εμφανίζει ελαφρώς διαφορετικό μέγεθος αρχείου από το drive.google.com λόγω των απαιτήσεων Mac ή συμβατού υπολογιστή.
Αν εξαντληθεί ο διαθέσιμος χώρος

Όλα τα τρέχοντα αρχεία σας θα παραμείνουν, αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέα αρχεία. Για παράδειγμα:

 • Google Drive: Δεν θα μπορείτε να συγχρονίσετε ή να ανεβάσετε νέα αρχεία. Ο συγχρονισμός μεταξύ του φακέλου του Google Drive στον υπολογιστή σας και του My Drive θα σταματήσει. Μπορείτε ακόμα να δημιουργείτε έγγραφα Google, επειδή δεν καταλαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο.
 • Φωτογραφίες Google: Εάν αποθηκεύετε φωτογραφίες σε αρχική ποιότητα και εξαντληθεί ο αποθηκευτικός χώρος, μπορείτε να αγοράσετε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας σε υψηλή ποιότητα (χαμηλότερη ανάλυση) ή να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
 • Gmail: Δεν θα μπορείτε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα.

Αύξηση του αποθηκευτικού χώρου

Για να έχετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να διαγράψετε κάποια μεγάλα στοιχεία ή να αγοράσετε περισσότερο χώρο.

Καθαρισμός χώρου

Ελευθερώστε χώρο στο Google Drive, στο Gmail και στις Φωτογραφίες Google, για να κάνετε χώρο για νέα στοιχεία.

Διαγραφή αρχείων από το Google Drive κατά μέγεθος
 1. Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να προβάλετε τα αρχεία σας, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
 2. Τοποθετήστε τα αρχεία που δεν θέλετε στον Κάδο απορριμμάτων και, στη συνέχεια, διαγράψτε τα μόνιμα.

Συμβουλή: Μέσα σε 24 ώρες, τα στοιχεία που έχουν διαγραφεί θα ελευθερώσουν τον διαθέσιμο χώρο στον λογαριασμό σας στο Google Drive.

Gmail

Μόνιμη διαγραφή μεγάλων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε has:attachment larger:10M.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση Αναζήτηση
  Σημείωση: Αντικαταστήστε το "10" με μεγαλύτερο αριθμό, για να διαγράψετε μεγαλύτερα αρχεία.
 3. Επιλέξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν χρειάζεστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή Διαγραφή.
 4. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στις εντολές Περισσότερα και έπειτα Κάδος απορριμμάτων.
 5. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην επιλογή Άδειασμα Κάδου απορριμμάτων τώρα.

Μόνιμη διαγραφή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον φάκελο Ανεπιθύμητα

 1. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ανεπιθύμητα. Εάν δεν βλέπετε τα Ανεπιθύμητα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα.
 2. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων τώρα. Διαφορετικά, επιλέξτε συγκεκριμένα μηνύματα και κάντε κλικ στην επιλογή Μόνιμη διαγραφή.
Φωτογραφίες Google

Αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο σε "Υψηλή ποιότητα"

Αλλάξτε το μέγεθος των φωτογραφικών και των βίντεο από "Αρχική ποιότητα" σε "Υψηλή ποιότητα", οπότε δεν καταλαμβάνεται χώρος αποθήκευσης.

 1. Σε έναν υπολογιστή, μεταβείτε στη διεύθυνση photos.google.com/settings.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκτηση χώρου αποθήκευσης. Έτσι δεν θα αλλάξει η ποιότητα των αρχείων που θα μεταφορτώσετε στο μέλλον.

Μετακίνηση φωτογραφιών και βίντεο στον Κάδο απορριμμάτων

 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση photos.google.com.
 2. Υποδείξτε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε στον Κάδο απορριμμάτων.
 3. Στο επάνω αριστερό μέρος, κάντε κλικ στην Επιλογή Επιλογή.
 4. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Διαγραφή Διαγραφή και μετά Μετακίνηση στον κάδο απορριμμάτων.

Αγορά περισσότερου χώρου

Μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης στο Google.