E-postkryptering under överföringen

Med hjälp av S/MIME kan du använda förstärkt kryptering under överföringen och automatiskt kryptera utgående e-postmeddelanden om det är möjligt.

Viktigt! De här stegen fungerar endast om du har aktiverat S/MIME på kontot.

Kontrollera om ett meddelande du skickar är krypterat 

 
 1. Börja skriva ett meddelande.
 2. Lägg till mottagare i fältet Till.
 3. Till höger om mottagarna visas en låsikon som anger vilken krypteringsnivå som mottagarna har stöd för. Om det finns flera användare med olika krypteringsnivåer visar ikonen den lägsta krypteringsnivån.
 4. Om du vill ändra S/MIME-inställningarna eller läsa mer om mottagarens krypteringsnivå klickar du på låset och sedan på Visa information.

Kontrollera om ett mottaget meddelande är krypterat


 1. Öppna ett meddelande.
 2. På en Android-enhet trycker du på Visa information följt av Visa säkerhetsuppgifter.
  På en iPhone eller iPad
  trycker du på Visa information.
 3. En färgad låsikon visar vilken krypteringsnivå som användes för att skicka meddelandet.

Vad krypteringsikonerna betyder

När du skickar eller tar emot ett meddelande ser du vilken krypteringsnivå meddelandet har. Färgen på ikonen ändras utifrån krypteringsnivå.

 • Grön (S/MIME-förstärkt kryptering) Kryptering på. Lämplig för de känsligaste uppgifterna. Med S/MIME krypteras alla utgående meddelanden om vi har mottagarens offentliga nyckel. Det är endast mottagaren med motsvarande privata nyckel som kan dekryptera meddelandet.
 • Grå (TLS – standardkryptering) TLS – standardkryptering. Lämplig för de flesta meddelanden. TLS (Transport Layer Security) används för meddelanden som skickas till eller från e-posttjänster som inte har stöd för S/MIME.
  Tips! Stöd för TLS kan inte garanteras. Stödet härleds från tidigare kommunikation med e-posttjänsten.
 • Röd (ingen kryptering) Ingen kryptering. Okrypterad e-post som inte är säker. Tidigare meddelanden som har skickats till mottagarens domän används för att förutsäga om meddelandet du skickar inte krypteras på en tillförlitlig nivå.

Den röda låsikonen visas

Om du skriver ett meddelande och den röda låsikonen visas kan du ta bort de aktuella adresserna eller radera konfidentiell information. Klicka på Visa information om du vill se vilka adresser som inte är krypterade.

Om du har fått ett meddelande med den röda låsikonen och meddelandet innehåller särskilt känslig information meddelar du avsändaren om detta så att han eller hon kan kontakta e-postleverantören.

Läs mer om kryptering

Därför är vissa e-postmeddelanden inte krypterade

Om den person som du skickar e-postmeddelanden till använder sig av en e-postleverantör som inte krypterar alla meddelanden med S/MIME eller TLS kan hans eller hennes meddelanden vara osäkra. Meddelanden krypteras dock med S/MIME när detta är möjligt.

Om S/MIME ska fungera för att antingen signera eller ta emot e-post som har krypterats med S/MIME måste användaren ha ett giltigt S/MIME-certifikat från en betrodd rot.

S/MIME (förstärkt kryptering)

S/MIME är ett protokoll som har används länge. Med det kan du skicka krypterade och signerade meddelanden med standardprotokollet SMTP för e-postleverans.

Protokollet använder kryptering med publik nyckel för att

 • kryptera meddelandet när det skickas och dekryptera meddelandet med en lämplig nyckel när det tas emot, så att innehållet ska hållas privat
 • signera meddelandet när det skickas och verifiera signaturen när meddelandet tas emot, så att meddelandet kan autentiseras och integriteten skyddas.

Obs! Ett meddelande kan inte krypteras om användarens nyckel inte har laddats upp när meddelandet levereras. Läs mer om att ladda upp certifikat.

TLS (standardkryptering)

Opportunistisk TLS (STARTTLS) är ett protokoll som upprätthåller sekretessen mellan apparna och appanvändarna som kommunicerar med varandra under e-postleveransen. När en server och klient kommunicerar ser TLS till att ingen tredje part kan spionera på eller manipulera meddelandena.

Om det ska fungera att ta emot meddelanden med TLS måste både avsändarens och mottagarens e-postleverantörer använda TLS.

Läs mer om TLS-kryptering.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1808882138368211889
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
17