E-postkryptering under överföringen

Med hjälp av S/MIME kan du använda förstärkt kryptering under överföringen och automatiskt kryptera utgående e-postmeddelanden om det är möjligt.

Viktigt! De här stegen fungerar endast om du har aktiverat S/MIME på kontot.

Kontrollera om ett meddelande du skickar är krypterat

 1. Börja skriva ett meddelande i Gmail.
 2. Lägg till mottagare i fältet Till:.
 3. Till höger om mottagarna visas en låsikon som anger vilken krypteringsnivå som mottagarna har stöd för.
  • Om det finns flera användare med olika krypteringsnivåer visar ikonen den lägsta krypteringsnivån.
 4. Om du vill ändra S/MIME-inställningarna eller läsa mer om mottagarens krypteringsnivå klickar du på låset och sedan på följt av Visa information.

Kontrollera om ett mottaget meddelande är krypterat

 1. Öppna ett meddelande i Gmail.
  • På en telefon eller surfplatta med Android: Tryck på Visa information följt av Visa säkerhetsuppgifter.
  • På en iPhone eller iPad: Tryck på Visa information.
 2. Leta upp låsikonen om du vill kontrollera krypteringsnivån som användes för att skicka meddelandet.

Läs mer om vad krypteringsikonerna betyder

När du skickar eller tar emot meddelanden i Gmail indikerar en låsikon krypteringsnivån för meddelandet. Färgen på ikonen ändras beroende på krypteringsnivå.

 • Grön (S/MIME-förstärkt kryptering) Kryptering på: Lämplig för de känsligaste uppgifterna. Med S/MIME krypteras alla utgående meddelanden om vi har mottagarens offentliga nyckel. Det är endast mottagaren med motsvarande privata nyckel som kan dekryptera meddelandet.
 • Grå (TLS – standardkryptering) TLS – standardkryptering: Lämplig för de flesta meddelanden. TLS (Transport Layer Security) används för meddelanden som skickas till eller från e-posttjänster som inte har stöd för S/MIME.
  • Tips! Stöd för TLS kan inte garanteras. Stödet härleds från tidigare kommunikation med e-posttjänsten.
 • Röd (ingen kryptering) Ingen kryptering: Okrypterad e-post som inte är säker. Tidigare meddelanden som har skickats till mottagarens domän används för att förutsäga om meddelandet du skickar inte krypteras på en tillförlitlig nivå.

Läs mer om den röda låsikonen

Om du ser en röd låsikon när du skriver ett meddelande kan du ta bort okrypterade adresser eller radera konfidentiell information. Om du vill se vilka adresser som inte är krypterade väljer du Visa information.

Om du får ett meddelande med den röda låsikonen och meddelandet har känsligt innehåll meddelar du avsändaren så att hen kan kontakta sin e-postleverantör.

Läs mer om kryptering

Därför är vissa e-postmeddelanden inte krypterade

Om den person som du skickar e-postmeddelanden till använder sig av en e-postleverantör som inte krypterar alla meddelanden med S/MIME eller TLS kan hans eller hennes meddelanden vara osäkra. Meddelanden krypteras dock med S/MIME när detta är möjligt.

Om S/MIME ska fungera för att antingen signera eller ta emot e-post som har krypterats med S/MIME måste användaren ha ett giltigt S/MIME-certifikat från en betrodd rot.

S/MIME (förstärkt kryptering)

Viktigt! Ett meddelande kan inte krypteras om användarens nyckel inte har laddats upp när meddelandet levereras. Läs mer om att ladda upp certifikat.

S/MIME är ett protokoll som har används länge. Med det kan du skicka krypterade och signerade meddelanden med standardprotokollet SMTP för e-postleverans.

Protokollet använder kryptering med publik nyckel för att

 • kryptera meddelandet när det skickas och dekryptera meddelandet med en lämplig nyckel när det tas emot, så att innehållet ska hållas privat
 • signera meddelandet när det skickas och verifiera signaturen när meddelandet tas emot, så att meddelandet kan autentiseras och integriteten skyddas.
TLS (standardkryptering)

Opportunistisk TLS (STARTTLS) är ett protokoll som upprätthåller sekretessen mellan apparna och appanvändarna som kommunicerar med varandra under e-postleveransen. När en server och klient kommunicerar ser TLS till att ingen tredje part kan spionera på eller manipulera meddelandena.

Om det ska fungera att ta emot meddelanden med TLS måste både avsändarens och mottagarens e-postleverantörer använda TLS.

Läs mer om TLS-kryptering.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7293405749301232727
true