Gắn dấu sao email trong Gmail

Khi bạn gắn dấu sao email trong Gmail, bạn đánh dấu chúng là quan trọng. Điều này giúp bạn nhớ xem chúng sau này.

Gắn dấu sao email

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở bên phải của thư hoặc chủ đề, nhấn vào Gắn dấu sao Gắn dấu sao.

Tìm kiếm email được gắn dấu sao của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào Menu Trình đơn.
  3. Nhấn vào Được gắn dấu sao.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false