Gắn dấu sao email trong Gmail

Khi bạn gắn dấu sao email trong Gmail, bạn đánh dấu chúng là quan trọng. Điều này giúp bạn nhớ xem chúng sau này. 

Gắn dấu sao email

  1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở bên phải của thư hoặc chủ đề, nhấn vào Gắn dấu sao Gắn dấu sao.

Tìm kiếm email được gắn dấu sao của bạn

  1. Trên iPhone hoặc iPad, mở ứng dụng Gmail .
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào Menu Trình đơn.
  3. Nhấn vào Được gắn dấu sao.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?