Tạo tài khoản Gmail

Để đăng ký Gmail, hãy tạo tài khoản Google. Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào Gmail và các sản phẩm khác của Google như YouTube, Google Play và Google Drive.

  1. Truy cập vào trang tạo tài khoản Google.
  2. Làm theo các bước trên màn hình để thiết lập tài khoản của bạn.
  3. Sử dụng tài khoản bạn đã tạo để đăng nhập vào Gmail.

Tạo tài khoản

Tên người dùng tôi muốn đã có người sử dụng

Bạn sẽ không thể có một địa chỉ Gmail nhất định nếu tên người dùng bạn yêu cầu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã được sử dụng
  • Rất giống với một tên người dùng hiện có (ví dụ: nếu example@gmail.com đã tồn tại thì bạn không thể sử dụng examp1e@gmail.com)
  • Giống như tên người dùng ai đó đã sử dụng trước đây và sau đó đã bị xóa
  • Google đã đặt trước để ngăn chặn spam hoặc lạm dụng

Ai đó đang mạo danh tôi

Nếu bạn cho rằng ai đó đã tạo một địa chỉ Gmail để cố giả mạo danh tính của bạn, thì bạn có thể làm như sau:

  • Liên hệ Văn phòng bảo vệ người tiêu dùng của tiểu bang

Rất tiếc là Gmail không thể tham gia hòa giải các vấn đề liên quan đến bên thứ ba về việc mạo danh. Hãy tìm hiểu thêm trong Điều khoản sử dụng của Gmail.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?