Thư trong ứng dụng Gmail không đồng bộ hóa

Nếu Gmail không tự động đồng bộ hóa, thì bạn có thể nhận thấy các sự cố sau đây:
 • Không thể gửi thư hoặc thư bị treo trong khi gửi
 • Không nhận được hoặc không tải thư mới
 • Không thể mở hoặc đọc thư
 • Hộp thư đến không cập nhật
 • Lỗi “Tài khoản chưa được đồng bộ hóa”
 • Không nhận được thông báo cho thư mới
 • Ứng dụng chạy rất chậm

Nếu bạn đang gặp sự cố về thông báo, hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt thông báo của Gmail.

Trước tiên, hãy thử các bước khắc phục sự cố phổ biến sau

Thường một trong những cách kiểm tra dưới đây sẽ giúp giải quyết sự cố. 

Kiểm tra xem bạn đã kết nối với Internet chưa

Kết nối internet của bạn có thể không hoạt động. Để kiểm tra xem bạn đã kết nối chưa, hãy thử truy cập vào một trang web trong trình duyệt web dành cho thiết bị di động. Nếu đang sử dụng Wi-Fi công cộng, chẳng hạn tại một quán cà phê hoặc thư viện, thì bạn có thể cần phải tải một trang web để chấp nhận Điều khoản và Điều kiện trước khi thực sự kết nối. 

Ngoài ra, hãy đảm bảo là Chế độ trên máy bay đã tắt.

Bật tùy chọn Làm mới ứng dụng trong nền

 1. Mở mục cài đặt của thiết bị. 
 2. Cuộn xuống sau đó nhấn vào Gmail .
 3. Bật tùy chọn Làm mới ứng dụng trong nền
Kiểm tra chế độ đồng bộ hoá trên ứng dụng Gmail

Tuỳ thuộc vào chế độ đồng bộ hoá, ứng dụng Gmail sẽ kiểm tra thư một lần mỗi 1-30 ngày.

 1. Mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Chung", hãy nhấn vào Sử dụng dữ liệu sau đó Cài đặt chế độ đồng bộ hoá.
 4. Chọn số ngày bạn muốn đồng bộ hoá.

Kiểm tra dung lượng bộ nhớ 

Google Drive, Gmail và Google Photos sử dụng chung bộ nhớ. Để xem bạn còn bao nhiêu dung lượng, trên máy tính, hãy truy cập vào www.google.com/settings/storage.
Các sự cố chỉ xuất hiện ở các địa chỉ không phải Gmail

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Gmail với một địa chỉ không phải Gmail, như @yahoo.com hoặc @hotmail.com, thì hãy kiểm tra email của bạn trên máy tính để xem sự cố đồng bộ hóa bạn đã gặp, như là không thấy bất kỳ thư mới nào, có chỉ đang xảy ra trong ứng dụng Gmail hay không.

Nếu bạn không thể xem thư mới trên máy tính, hãy kiểm tra thông tin hỗ trợ cho nhà cung cấp email của bạn.

 
 
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12314827804571559916
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17