Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Bạn có thể thay đổi mật khẩu của bạn vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn dùng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Đổi mật khẩu

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
  3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Mật khẩu. Bạn có thể cần đăng nhập.
  4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó nhấn vào Đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của bạn

  1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản của bạn. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận đó là tài khoản của bạn và sẽ có một email gửi đến cho bạn.  Nếu bạn không nhận được email:

  2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Khắc phục vấn đề với mật khẩu của bạn

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi đặt lại mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy tìm thêm trợ giúp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?