Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu

Bạn có thể đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên. Mật khẩu cho Tài khoản Google của bạn được dùng để truy cập vào nhiều sản phẩm của Google, như Gmail và YouTube.

Đổi mật khẩu

  1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
  2. Trong phần "Bảo mật", hãy chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Mật khẩu. Bạn có thể cần đăng nhập lại.
  4. Nhập mật khẩu mới của bạn, sau đó chọn Đổi mật khẩu.

Đổi mật khẩu

Đặt lại mật khẩu

  1. Thực hiện theo các bước để khôi phục tài khoản. Bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi để xác nhận bạn là chủ sở hữu tài khoản. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi một email cho bạn. Nếu bạn không nhận được email:

2. Chọn một mật khẩu mà bạn chưa sử dụng với tài khoản này. Tìm hiểu cách tạo mật khẩu mạnh.

Điều gì xảy ra sau khi bạn đổi mật khẩu

Nếu thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của mình, bạn sẽ bị đăng xuất ở mọi nơi ngoại trừ:

Khắc phục vấn đề với mật khẩu của bạn

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi đặt lại mật khẩu hoặc không thể đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy tìm thêm trợ giúp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?