Thay đổi ảnh hồ sơ Gmail

Bạn có thể chọn một ảnh để đặt làm ảnh hồ sơ Gmail. Hình ảnh này hiển thị khi ai đó thấy tên bạn trong hộp thư đến email hoặc danh sách trò chuyện của họ. Nếu họ sử dụng iPhone hoặc iPad, hình ảnh cũng có thể xuất hiện trong thông báo về tin nhắn trò chuyện đến mà bạn gửi cho họ.

Ảnh hồ sơ Gmail chính là ảnh hồ sơ Tài khoản Google. Tìm hiểu cách thay đổi tên Tài khoản Google và thông tin khác.

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Thay đổi ảnh của bạn

 1.  Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn Ảnh hồ sơ sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông tin cá nhân.
 4. Ở bên phải, trong phần "Ảnh", hãy chọn Ảnh hồ sơ của bạn. Ảnh hồ sơ của bạn sẽ xuất hiện.
 5. Làm theo lời nhắc trên màn hình để chọn hoặc chụp ảnh.
 6. Nhấp vào Đặt ảnh hồ sơ.

Tìm ảnh hồ sơ cũ

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn Ảnh hồ sơ sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông tin cá nhân.
 4. Ở bên phải, trong phần "Ảnh", hãy chọn Ảnh hồ sơ của bạn. Ảnh hồ sơ của bạn sẽ xuất hiện.
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Các ảnh hồ sơ trước đây.

Bài viết liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10388636919239660369
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17