Thay đổi hình ảnh hồ sơ Gmail của bạn

Bạn có thể chọn một ảnh để đặt làm hình ảnh Gmail của bạn. Hình ảnh này hiển thị khi ai đó thấy tên bạn trong hộp thư đến email hoặc danh sách trò chuyện của họ.

Thay đổi ảnh của bạn

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail. Nếu bạn không có ứng dụng Gmail, hãy tải ứng dụng xuống.
  2. Ở bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Tài khoản Google.
  4. Trên trang Tài khoản Google, hãy nhấn vào Thông tin cá nhân.
  5. Trong phần “Hồ sơ”, hãy nhấn vào hình ảnh hồ sơ hiện tại của bạnsau đó Đặt ảnh hồ sơ.
  6. Làm theo lời nhắc trên màn hình để đặt ảnh hồ sơ.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?