Thay đổi hình ảnh hồ sơ Gmail của bạn

Bạn có thể chọn một ảnh để đặt làm hình ảnh Gmail của bạn. Hình ảnh này hiển thị khi ai đó thấy tên bạn trong hộp thư đến email hoặc danh sách trò chuyện của họ.

Thay đổi ảnh của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ.
  3. Nhấn vào Quản lý Tài khoản Google của bạn.
  4. Trên trang Tài khoản Google, hãy nhấn vào “Thông tin cá nhân”.
  5. Trong phần “Hồ sơ”, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hiện tại, sau đó nhấn vào sau đó Đặt ảnh hồ sơ.
  6. Làm theo lời nhắc trên màn hình để chọn hoặc chụp ảnh.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?