Thêm hoặc xóa danh mục và tab hộp thư đến trong Gmail

Sắp xếp email của bạn vào các tab hộp thư đến khác nhau, như Xã hội hoặc Quảng cáo. Khi mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả email cùng một lúc.

Thêm hoặc xóa tab danh mục

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Hộp thư đến.
 4. Trong mục "Loại hộp thư đến", hãy chọn Mặc định. Lưu ý: Để ẩn tất cả tab, hãy chọn loại hộp thư đến khác.
 5. Trong mục "Danh mục", hãy chọn hộp của các tab bạn muốn hiển thị. Lưu ý: Bạn không thể tạo tab mới mà chỉ có thể hiển thị hoặc ẩn các tab hiện có.
 6. Cuộn xuống dưới cùng, sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu đã bật thông báo, thì bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về email trong danh mục Chính.

Di chuyển email

Để di chuyển email đến danh mục mới, hãy kéo email vào tab đó.

Tìm email trong một danh mục

Không thể tìm thấy email trong một danh mục

Email được lưu trữ sẽ không hiển thị tab danh mục chứa email đó.

Để tìm email bạn đã lưu trữ, hãy tìm kiếm email trong hộp ở trên cùng của trang.

Tìm kiếm danh mục

Nhập category: sau đó là tên danh mục trước cụm từ tìm kiếm.


Ví dụ: category:social tiệc hiển thị cho bạn các email trong tab Xã hội bao gồm từ "tiệc".


Bạn có thể sử dụng các danh mục này khi tìm kiếm, ngay cả khi danh mục hiện không được bật dưới dạng tab:

 • Primary (Chính) — Email từ những người bạn biết và thư không xuất hiện trong các tab khác.
 • Social (Xã hội) — Thư từ các mạng xã hội và trang chia sẻ nội dung nghe nhìn.
 • Promotions (Quảng cáo) — Ưu đãi, phiếu mua hàng và các email quảng cáo khác.
 • Updates (Nội dung cập nhật) — Thông báo, xác nhận, biên nhận, hóa đơn và bản sao kê.
 • Forums (Diễn đàn) — Thư từ các nhóm trực tuyến, diễn đàn thảo luận và danh sách gửi thư.
 • Reservations (Đặt chỗ) — Xác nhận chuyến bay, đặt phòng khách sạn và đặt chỗ nhà hàng.
 • Purchases (Giao dịch mua) — Email đặt hàng, vận chuyển và giao hàng.

Mẹo: Bạn không thể bật “Reservations (Đặt chỗ)” và “Purchases (Giao dịch mua)” dưới dạng tab nhưng có thể sử dụng các danh mục này trong các lượt tìm kiếm và bộ lọc.

Thay đổi thông báo cho mỗi danh mục

Bạn có thể chọn các thông báo khác nhau cho mỗi danh mục. Tìm hiểu thêm về thông báo.

Không thể bật danh mục hộp thư đến

Nếu bạn có nhiều hơn 250.000 thư trong hộp thư đến của mình thì bạn sẽ không thể bật danh mục hộp thư đến.

Để ở dưới mức giới hạn này, bạn có thể lưu trữ hoặc xóa thư.

Kiểm tra số lượng thư trong hộp thư đến của bạn

Trong Gmail, các thư trả lời cho một thư được nhóm thành các cuộc hội thoại. Trong hộp thư đến, bạn sẽ thấy số cuộc hội thoại mình có, nhưng không thấy số thư.

Làm theo các bước sau để xem số lượng thư trong hộp thư đến:

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể tìm tổng số thư của mình từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
 3. Cuộn xuống phần "Chế độ xem cuộc hội thoại".
 4. Chọn Tắt chế độ xem cuộc hội thoại.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
 6. Quay lại hộp thư đến của bạn để xem số lượng thư bạn có. Nếu bạn có nhiều mục hoặc danh mục thì hãy đảm bảo cộng dồn số thư từ mỗi mục.
 7. Khi bạn đã xong, hãy quay lại mục cài đặt và bật "Chế độ xem cuộc hội thoại".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?