Mở và tải tệp đính kèm xuống trong Gmail

Khi nhận được email có tệp đính kèm, bạn có thể tải một bản sao của tệp đính kèm xuống thiết bị của mình. 

Tải xuống tệp đính kèm

Lưu vào điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn

Tải xuống tệp đính kèm

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở thư email.
 3. Nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải xuống.

Tải xuống ảnh từ bên trong email

Một số ảnh được gửi bên trong thư email chứ không phải dưới dạng tệp đính kèm. Nếu ảnh nằm bên trong email:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở thư email.
 3. Chạm và giữ ảnh.
 4. Nhấn vào Xem hình ảnh.
 5. Nhấn vào ảnh.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm.
 7. Nhấn vào Lưu.
Lưu vào Google Drive
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Mở thư email.
 3. Nhấn vào biểu tượng Lưu vào Drive Lưu vào Drive.
 4. Khi thư được lưu, bạn sẽ thấy thông báo "Đã lưu vào Drive" trên màn hình.

Tôi nhận được thông điệp cảnh báo

Tệp đính kèm cho phép tập lệnh chưa được xác minh

Ý nghĩa của cảnh báo này

Chúng tôi không thể xác nhận rằng tệp đính kèm của thư là an toàn để mở. Nếu bạn mở tệp đính kèm, thì có khả năng phần mềm độc hại có thể bắt đầu chạy trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Cảnh báo "tệp đính kèm bị mã hóa"

Ý nghĩa của cảnh báo này

Một số tệp đính kèm, chẳng hạn như tài liệu yêu cầu mật khẩu để mở, được mã hóa và không thể quét virút.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ đáng ngờ, đừng trả lời và đừng tải tệp đính kèm xuống. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Không thể xác minh tính xác thực của thư này

Ý nghĩa của cảnh báo này

Thư có đính kèm email (.eml). Mặc dù chúng tôi đã kiểm tra thư và tệp đính kèm .eml để tìm spam và vi-rút, chúng tôi không thể xác nhận rằng người gửi được hiển thị trong tệp .eml thực sự đã gửi những email đó. Hãy tìm hiểu thêm về tính xác thực.

Phải làm gì nếu bạn thấy cảnh báo này

Nếu email có vẻ khả nghi, đừng mở email đính kèm. Bạn có thể báo cáo email đó là spam hoặc lừa đảo.

Nếu email là từ người bạn biết và tin cậy, hãy bỏ qua cảnh báo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?