Öppna och ladda ned bilagor i Gmail

Om ett e-postmeddelande innehåller en bilaga kan du ladda ned en kopia av bilagan till enheten. 

Nedladdningsalternativ

Ladda ned en bilaga till datorn
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Öppna ett e-postmeddelande.
 3. Håll muspekaren över miniatyren och klicka på Ladda ned Ladda ned.

Bilagor som du har hämtat sparas i en mapp med hämtade filer. Kontrollera inställningarna i webbläsaren och se var du hittar de hämtade filerna. Om du använder Google Chrome kan du läsa mer om hur du hämtar en fil i Chrome.

Hämta till Google Drive

Obs! Vissa bilagor kan visas eller delas, men inte sparas på Google Drive.

 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. Öppna ett e-postmeddelande.
 3. Håll muspekaren över miniatyren och klicka på Spara på Drive Spara på Drive.

Du kan se alla filer som du har hämtat i Google Drive.

Hämta en bild inuti ett e-postmeddelande

Vissa bilder skickas inuti e-postmeddelanden och inte som bilagor.

Så här kan du spara bilder som har skickats inuti e-postmeddelanden:

Inkludera bilagor när du svarar eller vidarebefordrar

Bilagor följer med när du vidarebefordrar ett meddelande, men de följer inte med automatiskt när du svarar på ett meddelande.

Så här inkluderar du de ursprungliga bilagorna när du svarar:

 1. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil längst ned i svarsrutan på datorn.
 2. Klicka på Inkludera ursprungliga bilagor.

Om du vill ta bort de ursprungliga bilagorna från svaret klickar du på Ta bort till höger om bilagan.

Det går inte att öppna eller ladda ned bilagor

Obs! Om avsändaren har aktiverat konfidentiellt läge går det inte att kopiera eller ladda ned meddelandet eller bilagorna. 

Om bilagorna inte ladda upp eller ned testar du något av följande:

 1. Kontrollera att du använder en webbläsare som stöds på datorn.
 2. Testa att inaktivera tillägg som du har i webbläsaren, ett i taget.
 3. Rensa webbläsarens cacheminne och cookies.
 4. Testa att öppna Gmail med labs inaktiverade på den här sidan https://mail.google.com/mail/u/0/?labs=0#settings/labs. Om detta löser problemet testar du att återaktivera en labs i taget.

Ett varningsmeddelande visas

Den bifogade filen tillåter overifierade skript

Vad betyder varningen?

Vi kan inte bekräfta att det är säkert att öppna meddelandets bilagor. Om du öppnar bilagorna finns det en risk att skadlig programvara körs på datorn eller enheten.

Gör så här om varningen visas

Om meddelandet verkar misstänkt ska du inte svara eller ladda ned bilagan. Du kan rapportera meddelandet som skräppost eller nätfiske.

Du kan ignorera varningen om meddelandet har skickats av någon du känner och litar på.

Varning om krypterad bilaga

Vad betyder varningen?

Vissa bilagor, t.ex. lösenordsskyddade dokument, är krypterade och det går inte att söka efter virus i dem.

Gör så här om varningen visas

Om meddelandet verkar misstänkt ska du inte svara eller ladda ned bilagan. Du kan rapportera meddelandet som skräppost eller nätfiske.

Du kan ignorera varningen om meddelandet har skickats av någon du känner och litar på.

Det går inte att verifiera att meddelandet är genuint

Vad betyder varningen?

Meddelandet innehåller bifogade e-postmeddelanden (.eml). Vi har kontrollerat att meddelandet och de bifogade .eml-filerna inte innehåller virus och spam. Vi kan däremot inte bekräfta att den rätta avsändaren visas för .eml-filerna. Läs mer om autentisering.

Gör så här om varningen visas

Om meddelandet verkar misstänkt ska du inte öppna de bifogade e-postmeddelandena. Du kan rapportera meddelandet som skräppost eller nätfiske.

Du kan ignorera varningen om meddelandet har skickats av någon du känner och litar på.