Đăng xuất (Android 4.0+)

Thông tin này dành cho ứng dụng Gmail cho Android 4.0 trở lên.

Khi bạn thêm Tài khoản Google vào thiết bị Android của mình, bạn đăng nhập vào ứng dụng Gmail và thư của bạn sẽ được tự động đồng bộ hóa. Bạn không thể đăng xuất khỏi Gmail mà không xóa tài khoản Google khỏi thiết bị của bạn, việc xóa tài khoản Google cũng sẽ khiến bạn đăng xuất khỏi các ứng dụng Google khác.

Tuy nhiên, bạn có một vài tùy chọn để kiểm soát quyền truy cập, tiết kiệm pin và quản lý đồng bộ hóa Gmail trên thiết bị của bạn.

Thêm khóa màn hình

Ngăn truy cập trái phép vào thiết bị của bạn bằng cách thêm khóa màn hình chẳng hạn như mẫu, PIN hoặc mật khẩu. Để thêm khóa màn hình, đi tới ứng dụng Cài đặt của thiết bị của bạn và tìm các tùy chọn bảo mật.

Thêm không gian người dùng riêng biệt vào máy tính bảng của bạn (Android 4.2, Jelly Bean)

Nếu bạn chia sẻ máy tính bảng với gia đình hoặc bạn bè, họ có thể tự thiết lập không gian người dùng riêng biệt. Trước tiên, bạn thêm người dùng mới vào máy tính bảng. Sau đó đưa qua người dùng đó để thiết lập không gian mới, giống như khi bạn làm khi bạn bật máy tính bảng lần đầu tiên. Tìm hiểu thêm về chia sẻ máy tính bảng.

Điều chỉnh cài đặt đồng bộ hóa

Để giúp tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu, bộ nhớ thiết bị hoặc tuổi thọ pin, bạn có thể điều chỉnh cài đặt đồng bộ hóa.

Chọn các nhãn để đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào Trình đơn ( hoặc nút trình đơn của thiết bị của bạn).
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Chạm vào Quản lý nhãn.
 6. Chạm vào nhãn.
 7. Chạm vào Đồng bộ hóa thư.
 8. Chọn Đồng bộ hóa: Không, Đồng bộ hóa: 30 ngày qua hoặc Đồng bộ hóa: Tất cả.

Chọn số ngày có thư sẽ đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào Trình đơn ( hoặc nút trình đơn của thiết bị của bạn).
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Chạm vào Số ngày có thử sẽ đồng bộ hóa.
 6. Chọn số ngày.
 7. Chạm vào OK.

Tắt đồng bộ hóa Gmail

Nếu bạn tắt đồng bộ hóa Gmail, các thư mới sẽ tự động dừng đồng bộ hóa.

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào Trình đơn ( hoặc nút trình đơn của thiết bị của bạn).
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Bỏ chọn hộp bên cạnh Đồng bộ hóa Gmail.

Chạm vào biểu tượng Làm mới Gmail Refresh Icon trong khi xem hộp thư đến của mình để đồng bộ hóa thư theo cách thủ công.

Xóa các thư đã tải xuống

 1. Mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị của bạn.
 2. Chạm Ứng dụng, sau đó chạm Gmail.
 3. Chạm vào Xóa dữ liệu.

Thao tác này sẽ xóa cơ sở dữ liệu cho toàn bộ ứng dụng Gmail. Tài khoản đã bật đồng bộ hóa Gmail sẽ bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức. Tài khoản đã tắt đồng bộ hóa Gmail sẽ không tự động đồng bộ hóa.

Sử dụng Gmail trên trình duyệt trên điện thoại di động của bạn

Bạn cũng có thể truy cập Gmail bằng cách đi truy cập mail.google.com trên trình duyệt trên điện thoại di động của bạn.