Đăng xuất (Android)

Thông tin này dành cho ứng dụng Gmail cho Android 4.0 trở lên.

Không có tùy chọn nào để đăng xuất khỏi ứng dụng Gmail dành cho Android mà không xóa toàn bộ tài khoản khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ giống nhau thông qua các thao tác khác tùy vào những thứ bạn cần.

Tôi muốn kiểm tra thư từ tài khoản khác
Nếu thiết bị của bạn đang chạy Android 5.0 trở lên, có một cách để cho phép khách sử dụng thiết bị của bạn.

Nếu bạn muốn đọc thư từ tài khoản khác hoặc một người bạn muốn kiểm tra email trên điện thoại của bạn, bạn không phải đăng xuất — bạn chỉ cần thêm tài khoản khác.

Xin lưu ý rằng khi thêm tài khoản vào điện thoại của mình, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản mà không phải nhập lại mật khẩu. Nếu người bạn thêm tài khoản vào điện thoại của bạn để kiểm tra email, hãy nhớ xóa tài khoản sau đó (xem các bước trong phần bên dưới).

Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng trình duyệt trên điện thoại để truy cập mail.google.com và kiểm tra email của mình từ đó.

Tôi muốn bảo vệ email của mình

Nếu bạn lo lắng về việc mất điện thoại hoặc bị người nào đó đọc thư của mình, bạn có thể bảo vệ thiết bị của mình bằng mật khẩu. Dưới đây là cách đặt khóa màn hình trên thiết bị Nexus — các loại điện thoại hoặc máy tính bảng khác sẽ có hướng dẫn tương tự.

Mẹo: Nếu bạn đã mất điện thoại, bạn có thể xóa quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của Google (Gmail, Maps, YouTube, v.v.) trên điện thoại đó. Nếu sau đó bạn tìm thấy điện thoại của mình, bạn chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn trước khi có thể sử dụng các dịch vụ của Google trên điện thoại đó. Tìm hiểu thêm về quyền tài khoản.

Tôi muốn bảo toàn dữ liệu, bộ nhớ hoặc tuổi thọ pin

Bạn không phải đăng xuất khỏi Gmail để tiết kiệm năng lượng trên điện thoại của mình. Để giúp tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu, bộ nhớ thiết bị hoặc tuổi thọ pin, bạn có thể điều chỉnh cài đặt đồng bộ hóa.

Chọn các nhãn để đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào menu Menu.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Chạm vào Quản lý nhãn.
 6. Chạm vào nhãn.
 7. Chạm vào Đồng bộ hóa thư.
 8. Chọn Đồng bộ hóa: Không, Đồng bộ hóa: 30 ngày qua hoặc Đồng bộ hóa: Tất cả.

Chọn số ngày có thư sẽ đồng bộ hóa

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào menu Menu.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Chạm vào Số ngày có thư sẽ đồng bộ hóa.
 6. Chọn số ngày.
 7. Chạm vào OK.

Tắt đồng bộ hóa Gmail

Nếu bạn tắt đồng bộ hóa Gmail, các thư mới sẽ tự động dừng đồng bộ hóa.

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Chạm vào menu Menu.
 3. Chọn Cài đặt.
 4. Chọn tài khoản.
 5. Bỏ chọn hộp bên cạnh Đồng bộ hóa Gmail.

Chạm vào biểu tượng Làm mới Sync trong khi xem hộp thư đến của bạn để đồng bộ hóa thư theo cách thủ công.

Xóa các thư đã tải xuống

 1. Mở ứng dụng Cài đặt của thiết bị của bạn.
 2. Chạm Ứng dụng, sau đó chạm Gmail.
 3. Chạm vào Xóa dữ liệu.

Thao tác này sẽ xóa dữ liệu trongên ứng dụng Gmail của bạn. Tài khoản đã bật đồng bộ hóa Gmail sẽ bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức. Tài khoản đã tắt đồng bộ hóa Gmail sẽ không tự động đồng bộ hóa.

Sử dụng Gmail trên trình duyệt trên thiết bị di động của bạn

Bạn cũng có thể truy cập Gmail bằng cách chuyển tới mail.google.com trên trình duyệt trên thiết bị di động của bạn.

Nếu không có tình huống nào trong các tình huống sau phù hợp với bạn, bạn cũng có thể xóa tài khoản của mình khỏi toàn bộ thiết bị.

Xóa tài khoản

Khi bạn xóa tài khoản, tài khoản sẽ bị xóa khỏi toàn bộ thiết bị—vì vậy, bạn sẽ không bị đăng nhập vào bất kỳ sản phẩm nào của Google như Maps hoặc Youtube.

Lưu ý: Nếu bạn đang cố xóa tài khoản ban đầu mà bạn thiết lập thiết bị, bạn có thể cần phải đặt lại hoàn toàn điện thoại của mình về cài đặt ban đầu. Điều này có thể làm mất dữ liệu, vì vậy, hãy nhớ đọc cài đặt ban đầu cho Nexus hoặc tìm kiếm trên Google để tìm hiểu thêm về hậu quả cho các thiết bị khác.

Cách xóa tài khoản:

 1. Chuyển tới menu Cài đặt của thiết bị.
 2. Tìm phần cho Tài khoản.
 3. Xóa tài khoản. (Nếu thiết bị của bạn có menu ba dấu chấm ở trên cùng bên phải, bạn có thể tìm thấy tùy chọn Xóa tài khoản ở đó.)
Bài viết này có hữu ích không?