Mở Gmail và Hộp thư đến của bạn (Android 4.0+)

Thông tin này dành cho ứng dụng Gmail cho Android 4.0 trở lên.

Khi bạn mở Gmail, các cuộc hội thoại gần đây nhất của bạn được hiển thị trong Hộp thư đến. Khi bạn quay lại Gmail sau khi sử dụng các ứng dụng khác, màn hình cuối cùng bạn đang làm việc sẽ hiển thị.

Mở Gmail

 • Chạm vào biểu tượng Gmail gmail trên Màn hình chính hoặc màn hình Tất cả ứng dụng.

Lần đầu tiên bạn mở Gmail, Gmail sẽ hiển thị danh sách cuộn các cuộc hội thoại gần đây nhất, với cuộc hội thoại có thư mới nhất ở trên cùng. Tất cả các cuộc hội thoại của bạn được hiển thị trong Hộp thư đến của bạn trừ khi bạn xóa, lưu trữ hoặc lọc chúng. 

Các cuộc hội thoại có thư mới có dòng chủ đề in đậm. Để đọc thư trong cuộc hội thoại, hãy chạm vào cuộc hội thoại.

 • cho biết thư được gửi trực tiếp đến bạn.
 • cho biết thư mà bạn đã được Cc.

Các thư khác được gửi đến bạn dưới dạng một người nhận của nhóm.

Nếu bạn đang sử dụng Hộp thư ưu tiên, thư trong danh sách cuộc hội thoại cũng có thể cho biết liệu Gmail hoặc bạn đã đánh dấu các thư đó là quan trọng hay chưa:

Thư quan trọng được đánh dấu bằng biểu tượng màu vàng:

 • cho biết thư quan trọng được gửi trực tiếp cho bạn.
 • cho biết thư quan trọng bạn được Cc.
 • cho biết thư quan trọng bạn đã nhận được dưới dạng người nhận trong nhóm.

Chuyển đổi tài khoản

Gmail hiển thị các cuộc hội thoại, thư và cài đặt cho một tài khoản email tại một thời điểm. Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể chuyển đổi tài khoản.

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía trên cùng bên trái, chạm vào menu Menu.
 3. Ở đầu menu mở ra, bạn sẽ thấy các vòng kết nối khác nhau của mình đại diện cho các tài khoản khác của bạn. Chỉ cần chạm vào vòng kết nối cho tài khoản mà bạn muốn chuyển sang.

Để thêm một tài khoản khác, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, tìm đến phần Tài khoản và thêm tài khoản Google của bạn.

Xem danh mục hoặc nhãn

 1. Mở ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía trên cùng bên trái, chạm vào menu Menu.
 3. Chọn một danh mục hoặc nhãn (bạn có thể cần phải cuộn).

Tìm kiếm

Để tìm kiếm trong thư của bạn:

 1. Từ Hộp thư đến hoặc bất kỳ chế độ xem danh sách nào khác, chạm vào biểu tượng kính lúp.
 2. Nhập cụm từ bạn muốn tìm kiếm.
 3. Chạm vào kính lúp trên bàn phím để hiển thị kết quả tìm kiếm.
 4. Để loại bỏ các kết quả tìm kiếm, hãy chạm vào mũi tên quay lại ở trên cùng bên trái.

  Các mục đã lưu trữ và đã gửi được bao gồm trong kết quả.

  Sử dụng Gmail ngoại tuyến

  Nếu bạn không được kết nối với mạng dữ liệu di động hoặc mạng Wi-Fi (ví dụ: nếu bạn đang ở chế độ trên máy bay), bạn có thể sử dụng Gmail để đọc hoặc đọc lại thư vừa được đồng bộ hóa với thiết bị của bạn và để soạn thư.

  Các thư bạn gửi được lưu trữ trên thiết bị của bạn có nhãn Hộp thư đi, cho đến khi kết nối của bạn được khôi phục, khi đó chúng được gửi tự động. Lưu ý rằng Gmail được đồng bộ hóa đến 30 ngày theo mặc định.

  Chủ đề liên quan

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.