Đọc thư của bạn (Android)

Android 4.0 trở lên

Gmail “đẩy” thư mới vào điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn tự động khi chúng đến. Bạn không cần phải làm bất kỳ điều gì để thư xuất hiện.

Khi bạn nhận được thư mới, biểu tượng Gmail sẽ hiển thị trên màn hình của bạn và thông báo xuất hiện trong danh sách thông báo—trừ khi bạn đã tắt thông báo cho tài khoản Gmail.

Mẹo: Hầu hết các biểu tượng trong Gmail đều có chú giải công cụ mô tả chức năng của chúng. Để xem chú giải công cụ, hãy chạm và giữ biểu tượng.

Đọc thư

Khi xem danh sách các cuộc hội thoại, chạm vào một cuộc hội thoại để đọc thư trong đó.

Một cuộc hội thoại mở ra cho thư mới (chưa đọc) đầu tiên hoặc cho thư gắn dấu sao đầu tiên. Bạn có thể gắn dấu sao cho thư để dễ dàng tìm lại thư. Để chuyển đến cuộc hội thoại trước đó hoặc tiếp theo, chỉ cần vuốt sang trái hoặc sang phải.

Tiêu đề thư cho biết người đã gửi thư, thời điểm, người nhận thư và thông tin khác. Biểu tượng ghim kẹp giấy cho biết rằng thư có tệp đính kèm. Để hiển thị hoặc ẩn thông tin địa chỉ chi tiết của người gửi và người nhận, chạm vào Xem chi tiết.

Tác vụ thư

Khi đọc thư được gửi tới địa chỉ Gmail của bạn trong một cuộc hội thoại, hãy sử dụng các biểu tượng ở đầu màn hình để lưu trữ, xóa hoặc đánh dấu cuộc hội thoại là chưa đọc:

Lưu trữ
Xóa
Đánh dấu là chưa đọc

Trong khi đọc một cuộc hội thoại, bạn cũng có thể chạm vào Menu ( hoặc nút menu trên thiết bị) để Di chuyển sang một nhãn nào đó, Thay đổi nhãn, Đánh dấu là không quan trọng, Bỏ qua, In, Báo cáo spamBáo cáo lừa đảo.

Lưu trữ so với Xóa cho địa chỉ Gmail

Lưu trữ sẽ xóa thư khỏi Hộp thư đến của bạn nhưng giữ thư trong tài khoản của bạn để bạn có thể tìm thấy thư sau này. Xóa sẽ di chuyển thư tới Thùng rác, nơi thư sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của bạn sau 30 ngày. Không thể phục hồi Thư đã bị xóa khỏi Thùng rác. Gmail cung cấp cho bạn nhiều dung lượng bộ nhớ, vì vậy nếu bạn cho rằng mình sẽ có dịp cần thư sau này thì hãy lưu trữ thư.

Tìm hiểu thêm

Android 2.2-2.3

Khi xem danh sách các cuộc hội thoại trong Hộp thư đến hoặc trong một nhãn, bạn có thể mở cuộc hội thoại để đọc thư trong đó. Cuộc hội thoại mở thư mới (chưa đọc) đầu tiên, hoặc thư được gắn dấu sao đầu tiên, nếu trước đó bạn gắn dấu sao cho thư trong cuộc hội thoại.

  • Dùng nút mũi tên trái và phải ở cuối thư để mở cuộc hội thoại tiếp theo hoặc trước đó trong Hộp thư đến.

  • Chạm vào nút Quay lại để xem thư cuối cùng bạn đã đọc.

Đánh dấu là chưa đọc

Khi đọc thư hoặc khi tab của thư đó được chọn, bạn có thể nhấn Menu > Đánh dấu là chưa đọc để chuyển thư đã đọc về trạng thái chưa đọc -- ví dụ như để tự nhắc mình đọc lại sau.

Mở rộng thư đã thu gọn

Giống như trong Gmail trên máy tính, thư bạn đã đọc trước đó được thu gọn lại để tiết kiệm không gian trên màn hình của bạn.

Cách mở rộng các thư này:

  1. Chọn tab cho biết số lượng thư đã đọc trước đó.
  2. Tab này mở rộng thành các tab liệt kê người gửi và dòng đầu tiên của từng thư đã đọc.
  3. Chọn một tab đã mở rộng để đọc lại thư.

Tiêu đề thư cho biết người đã gửi thư, thời điểm, người nhận thư và thông tin khác. Để biết thêm thông tin, chạm vào Hiển thị chi tiết.

Liên hệ với người gửi

Bạn có thể chạm vào biểu tượng Liên hệ nhanh của người gửi thư để mở danh sách các cách bạn có thể liên hệ với người gửi nhanh chóng.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.