Gửi hoặc hủy gửi thư Gmail

Bạn có thể gửi hoặc hủy gửi thư từ trình duyệt hoặc ứng dụng Gmail.

Viết email 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Soạn thư Soạn thư.
 3. Trong trường "Tới", hãy thêm người nhận. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm người nhận trong các trường "Cc" và "Bcc".
 4. Thêm chủ đề.
 5. Viết thư của bạn.
 6. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào Gửi.

Gửi thư bằng chế độ bảo mật

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Gmail với tài khoản của cơ quan hoặc trường học, hãy liên hệ với quản trị viên để đảm bảo bạn có thể sử dụng chế độ bảo mật.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Nhấp vào tùy chọn Soạn thư.
 3. Ở dưới cùng bên phải cửa sổ, hãy nhấp vào biểu tượng Bật chế độ bảo mật Bật chế độ bảo mật.
  Mẹo: Nếu bạn đã bật chế độ bảo mật cho email, hãy chuyển tới dưới cùng của email, sau đó nhấp vào tùy chọn Chỉnh sửa.
 4. Đặt ngày hết hạn và mật mã. Các tùy chọn cài đặt này tác động đến cả văn bản trong thư và mọi tệp đính kèm. 
  • Nếu bạn chọn "Không sử dụng mật mã qua SMS", thì những người nhận sử dụng ứng dụng Gmail sẽ có thể mở thư trực tiếp. Người nhận không sử dụng Gmail sẽ nhận được mật mã qua email.
  • Nếu bạn chọn "Mật mã qua SMS", thì người nhận sẽ nhận được mật mã qua tin nhắn văn bản. Hãy đảm bảo bạn nhập số điện thoại của người nhận chứ không phải số điện thoại của bạn.
 5. Nhấp vào tùy chọn Lưu.

Gọi lại email bằng cách sử dụng tính năng Hoàn tác gửi

Bạn có một thời gian ngắn sau khi gửi để hủy gửi email nếu bạn quyết định không muốn gửi email đó nữa. Ngay sau khi bạn gửi thư, bạn có thể hủy việc gửi thư này theo cách sau:

 1. Ở dưới cùng bên trái, bạn sẽ thấy thông báo "Đã gửi thư" và tùy chọn "Hoàn tác" hoặc "Xem thư".
 2. Nhấp vào Hoàn tác.

Chọn khoảng thời gian để gọi lại thư

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtvà sau đó Cài đặt.
 3. Bên cạnh mục "Hoàn tác gửi", hãy chọn Thời gian hủy gửi là 5, 10, 20 hay 30 giây. 

Tùy chọn để thêm người nhận thư

Thêm người nhận (Cc)

Khi thêm người nhận vào thư, bạn có tùy chọn để thêm một trường "Cc". Bất kỳ ai trong trường này sẽ thấy những người nhận khác của thư.

"Cc" thường dùng để thêm người nhận vào một email mà người này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ẩn người nhận (Bcc)

Nếu đang gửi thư và muốn ẩn địa chỉ email của một người nhận, thì bạn có thể thêm họ trong trường "Bcc".

Cách "Bcc" hoạt động:

 • Những người nhận sẽ không biết rằng bạn đã thêm ai vào "Bcc".
 • Bất cứ ai bạn thêm vào trường "Bcc" sẽ thấy là họ đã được thêm vào bằng cách sử dụng "Bcc". Họ cũng sẽ thấy người nhận thư trong các trường "Tới" và "Cc". 
  Lưu ý: Nếu không sử dụng Gmail, thì họ có thể không thấy thông tin này.
 • Những người bạn thêm trong "Bcc" không thể thấy tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ ai khác bạn thêm trong trường "Bcc".
 • Nếu mọi người sử dụng tùy chọn Trả lời tất cả để trả lời thư, thì những người trong trường "Bcc" sẽ không thấy thư trả lời.
Gửi email tới nhiều người nhận

Khi viết thư, bạn sẽ thêm người nhận trong các trường "Tới", "Cc" hoặc "Bcc".

Để thêm nhiều hơn một người nhận, hãy dùng dấu phẩy để phân tách nhiều tên hoặc địa chỉ email. Bạn cũng có thể nhấp vào “Tới”, “Cc” hoặc “Bcc” để thêm người nhận hoặc quản lý nhãn liên hệ.

Nếu cần gửi email đến nhiều người, thì bạn cũng có thể tạo một nhóm.
Lưu ý: Bạn có thể thêm một địa chỉ email nhóm trong các trường "Tới", “Cc” hoặc “Bcc”.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?