Gửi hoặc hủy gửi thư Gmail

Bạn có thể gửi hoặc hủy gửi thư từ trình duyệt hoặc ứng dụng Gmail.

Viết email

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở góc dưới bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Soạn thư Soạn thư.
 4. Trong trường "Tới", hãy thêm người nhận. Nếu muốn, bạn cũng có thể thêm người nhận trong các trường "Cc" và "Bcc".
 5. Thêm chủ đề.
 6. Viết thư của bạn.
 7. Ở trên cùng của trang, hãy nhấn vào biểu tượng Gửi Gửi.

Lấy lại thư bằng cách sử dụng Hoàn tác gửi

 1. Ngay sau khi bạn gửi một thư, bạn sẽ thấy thông báo "Đã gửi" và tùy chọn Hoàn tác.
 2. Nhấn vào Hoàn tác.

Mẹo: Để thay đổi khoảng thời gian bạn có để thu lại thư, hãy mở phần Cài đặt Cài đặt, rồi sau đó bên cạnh tùy chọn Hoàn tác gửi, hãy nhấn để thay đổi khoảng thời gian hủy.  

Tùy chọn để thêm người nhận thư

Thêm người nhận (Cc)

Khi thêm người nhận vào thư, bạn có tùy chọn để thêm một trường "Cc". Bất kỳ ai trong trường này sẽ thấy những người nhận khác của thư.

"Cc" thường dùng để thêm người nhận vào một email mà người này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

Ẩn người nhận (Bcc)

Nếu đang gửi thư và muốn ẩn địa chỉ email của một người nhận, thì bạn có thể thêm họ trong trường "Bcc".

Cách "Bcc" hoạt động:

 • Những người nhận sẽ không biết rằng bạn đã thêm ai vào "Bcc".
 • Bất cứ ai bạn thêm vào trường "Bcc" sẽ thấy là họ đã được thêm vào bằng cách sử dụng "Bcc". Họ cũng sẽ thấy người nhận thư trong các trường "Tới" và "Cc". 
  Lưu ý: Nếu không sử dụng Gmail, thì họ có thể không thấy thông tin này.
 • Những người bạn thêm trong "Bcc" không thể thấy tên hoặc địa chỉ email của bất kỳ ai khác bạn thêm trong trường "Bcc".
 • Nếu mọi người sử dụng tùy chọn Trả lời tất cả để trả lời thư, thì những người trong trường "Bcc" sẽ không thấy thư trả lời.
Gửi email tới nhiều người nhận

Khi viết thư, bạn sẽ thêm người nhận trong các trường "Tới", "Cc" hoặc "Bcc".

Để thêm nhiều hơn một người nhận, hãy dùng dấu phẩy để phân tách nhiều tên hoặc địa chỉ email. Bạn cũng có thể nhấp vào “Tới”, “Cc” hoặc “Bcc” để thêm người nhận hoặc quản lý nhãn liên hệ.

Nếu cần gửi email đến nhiều người, thì bạn cũng có thể tạo một nhóm.
Lưu ý: Bạn có thể thêm một địa chỉ email nhóm trong các trường "Tới", “Cc” hoặc “Bcc”.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?