ส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นหรือชื่อแทน

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากคุณมีอีเมลอื่น คุณจะส่งอีเมลจากที่อยู่นั้นได้ เช่น

 • Yahoo, Outlook หรือที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ Gmail
 • โดเมนที่ทำงาน สถานศึกษา หรือธุรกิจ หรือชื่อแทน เช่น @yourschool.edu หรือ youralias@gmail.com
 • ที่อยู่ Gmail อื่น

เคล็ดลับ: คุณส่งอีเมลจากอีเมลต่างๆ ได้สูงสุด 99 อีเมล

ขั้นที่ 1: เพิ่มอีเมลของตนเอง

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้าหรือบัญชี
 4. ในส่วน "ส่งอีเมลในชื่อ" ให้คลิกเพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นอีก
 5. ใส่ชื่อและอีเมลที่ต้องการใช้ในการส่งอีเมล
 6. คลิกขั้นตอนถัดไป จากนั้น ส่งการยืนยัน
 7. สำหรับบัญชีโรงเรียนหรือบัญชีงาน ให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์ SMTP (เช่น smtp.gmail.com หรือ smtp.yourschool.edu) รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีดังกล่าว
 8. คลิกเพิ่มบัญชี

ขั้นที่ 2: ยืนยันที่อยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่เพิ่ม
 2. เปิดข้อความยืนยันที่ได้รับจาก Gmail
 3. คลิกลิงก์

ขั้นที่ 3: เปลี่ยนที่อยู่ในช่อง "จาก"

 1. ในข้อความ ให้คลิกบรรทัด "จาก"
  (หากไม่เห็น ให้คลิกที่ว่างข้างอีเมลของผู้รับ)
 2. เลือกที่อยู่ที่ต้องการใช้ส่งอีเมล
ฉันหาอีเมลยืนยันไม่พบ
 • ตรวจดูโฟลเดอร์จดหมายขยะหรือโฟลเดอร์อีเมลแบบกลุ่มเพื่อหาข้อความจาก send-as-noreply@google.com
 • หากจะเพิ่มบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าชื่อแทนโดเมนและอีเมลแทน
ผู้รับเห็นที่อยู่ Gmail ของฉัน

หากผู้รับใช้ Outlook หรือบริการอีเมลอื่น ผู้รับอาจเห็น "จาก yourname@gmail.com ในนามของ othername@otherdomain.com" หรือข้อความที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ ผู้รับอาจเห็นที่อยู่ @gmail.com เดิมของคุณ ในกรณีต่อไปนี้

นําที่อยู่อีเมลหรือชื่อแทนออก

หากไม่ต้องการส่งอีเมลจากอีเมลแทน หรือหากชื่อแทนไม่ถูกต้อง คุณก็นําอีเมลหรือชื่อแทนออกได้ หากคุณส่งอีเมลจากชื่อแทนที่ไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับอีเมลตีกลับ 

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น ดูการตั้งค่าทั้งหมด.
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้าหรือแท็บบัญชี
 4. ในส่วน "ส่งอีเมลในชื่อ" ให้คลิกปุ่มลบข้างที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการนําออก

เคล็ดลับ: หากได้รับอีเมลตีกลับจากที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและจําเป็นต้องยืนยันอีกครั้ง คุณต้องลบที่อยู่อีเมล "ส่งอีเมลในชื่อ" แล้วเพิ่มอีกครั้ง

ส่งจากที่อยู่อื่นเสมอ

หากต้องการให้ระบบส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นเสมอ คุณจะต้องเปลี่ยนที่อยู่เริ่มต้นทั้งในช่อง "จาก" และ "ที่อยู่สำหรับตอบกลับ" หากเปลี่ยนที่อยู่ "จาก" เท่านั้น ระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังที่อยู่ Gmail เดิมตามค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนที่อยู่ "จาก" ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการส่งอีเมลจากที่อยู่อื่นหรืออีเมลแทนเสมอ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้าหรือบัญชี
 4. ในส่วน "ส่งอีเมลในชื่อ" ทางขวาของที่อยู่ที่ต้องการใช้ ให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
เปลี่ยน "ที่อยู่สำหรับตอบกลับ" ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อส่งข้อความ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับไปยังที่อยู่ Gmail เดิมตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเลือกที่อยู่อีเมลอื่น โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Gmail ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการตั้งค่า การตั้งค่าจากนั้นดูการตั้งค่าทั้งหมด
 3. คลิกแท็บบัญชีและการนำเข้า หรือบัญชี
 4. ในส่วน "ส่งอีเมลในชื่อ" ให้คลิกแก้ไขข้อมูลข้างอีเมล
 5. คลิกระบุ "ที่อยู่สำหรับตอบกลับ" อื่น
 6. เพิ่มที่อยู่ตอบกลับ
 7. หากจำเป็น ให้คลิกขั้นตอนต่อไป
 8. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้" "การต่อรอง TLS ล้มเหลว"

หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ คุณอาจต้องเลือกหมายเลขพอร์ตและประเภทการตรวจสอบสิทธิ์อื่น ตรวจสอบว่าคุณใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกที่ถูกต้องสำหรับผู้ให้บริการ คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอีเมลบุคคลที่สามเพื่อขอข้อมูลการตั้งค่าที่ถูกต้อง

เลือกการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

ตรวจสอบบริการอีเมลอื่นที่ใช้ว่าควรใช้หมายเลขพอร์ต ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ หรือเซิร์ฟเวอร์อีเมลขาออกใด ตรวจสอบว่าผู้ให้บริการบุคคลที่สามรองรับ SSL หรือ TLS ที่มีใบรับรองที่ถูกต้อง

ตัวอย่างบางส่วนที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 • SSL ด้วยพอร์ต 465
 • TLS ด้วยพอร์ต 25 หรือ 587
บริการอีเมลอื่นของฉันไม่รองรับ SSL หรือ TLS

เราขอแนะนำให้คุณส่งอีเมลผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (เข้ารหัส)

อย่างไรก็ตาม หากบริการอีเมลอื่นไม่รองรับการเชื่อมต่อปลอดภัยหรือไม่ใช้ใบรับรองที่ถูกต้อง คุณอาจเลือกพอร์ต 25 แล้วเลือกตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัยได้

หากทำเช่นนี้ ข้อมูลจะไม่ได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส

การใช้ Gmail แทน

กรองโดยใช้ Gmail แทน

วิธีการจัดเรียงอีเมลแบบง่ายๆ คือเพิ่มหมวดหมู่ตามหลังชื่อผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น ข้อความที่ส่งไปยังชื่อแทนต่อไปนี้ จะไปที่ janedoe@gmail.com ทั้งหมด

 • janedoe+school@gmail.com
 • janedoe+notes@gmail.com
 • janedoe+important.emails@gmail.com

ขั้นที่ 1: เลือกชื่อแทน

พิจารณาว่าคุณต้องการจัดเรียงอีเมลอย่างไร จากนั้นจึงเลือกชื่อแทนสำหรับแต่ละหมวดหมู่ เช่น

 • ใช้ชื่อ+work@gmail.com สำหรับอีเมลงาน
 • ใช้ชื่อ+news@gmail.com เพื่อลงสมัครรับจดหมายข่าว
 • ใช้ชื่อ+shopping@gmail.com เพื่อสร้างบัญชีกับร้านค้าออนไลน์

ขั้นที่ 2: กรองข้อความ

สร้างตัวกรองให้ระบบทำงานอัตโนมัติ เช่น

 • เพิ่มป้ายกำกับหรือติดดาว
 • ส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอื่น
 • เก็บหรือลบ
ส่งจากชื่อแทนกลุ่มงานหรือสถานศึกษา

หากใช้ Gmail กับบัญชีงานหรือบัญชีโรงเรียน คุณจะส่งข้อความจากชื่อแทนกลุ่มได้ หากต้องการรับอีเมลยืนยันเพื่อส่งจากชื่อแทนกลุ่ม คุณจะต้องมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กลุ่มนั้น

สำคัญ: เราไม่เก็บชื่อแทนเป็นข้อมูลส่วนตัว และบางครั้งผู้อื่นก็อาจจะเห็นชื่อแทน เช่น หากค้นหาข้อความจาก bill@school.edu ใน Gmail คุณก็อาจพบข้อความจาก alias@school.edu ด้วย

คุณต้องได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการให้สิทธิ์ของกลุ่ม จึงจะเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิกคนอื่นๆ ได้

 1. เปิด Google Groups
 2. คลิกกลุ่มของฉัน
 3. คลิกจัดการใต้ชื่อกลุ่มที่คุณต้องการใช้ส่งอีเมล
 4. ที่ด้านซ้าย ให้คลิก สิทธิ์ จากนั้น สิทธิ์ในการโพสต์
 5. ในส่วน "โพสต์" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 6. เลือกทุกคนบนเว็บ
 7. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: หากไม่พบตัวเลือก "ทุกคนบนเว็บ" อยู่ในสิทธิ์ของกลุ่ม ผู้ดูแลระบบอาจต้องเปิดใช้ "เจ้าของกลุ่มสามารถอนุญาตให้โดเมนรับอีเมลขาเข้าจากภายนอกองค์กรได้"
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก