Wysyłanie e-maili z innego adresu lub aliasu

Jeśli masz dodatkowy adres e-mail, możesz również z niego wysyłać pocztę. Może to być na przykład:

 • adres obsługiwany przez Yahoo czy Outlooka lub inny adres nieobsługiwany przez Gmaila;
 • domena lub alias Twojej firmy albo szkoły, na przykład @twoja_szkoła.edu lub twój_alias@gmail.com;
 • inny adres Gmaila.

Krok 1. Dodaj adres, którego jesteś właścicielem

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Konta i importowanie lub Konta.
 4. W sekcji „Wyślij jako” kliknij Dodaj inny adres e-mail.
 5. Wpisz swoją nazwę oraz adres, z którego chcesz wysyłać pocztę.
 6. Kliknij Dalej a potem Weryfikuj.
 7. W przypadku konta służbowego lub szkolnego podaj adres serwera SMTP (np. smtp.domena.com), swoją nazwę użytkownika w tej domenie i hasło do konta.
 8. Kliknij Dodaj konto.

Krok 2. Potwierdź adres

 1. Zaloguj się na dodane konto.
 2. Otwórz wiadomość z potwierdzeniem otrzymaną z Gmaila.
 3. Kliknij link.

Krok 3. Zmień adres nadawcy

 1. Kliknij wiersz „Od” w wiadomości.
  Jeśli ten wiersz nie jest widoczny, kliknij obszar obok adresu e-mail odbiorcy.
 2. Wybierz adres e-mail, z którego chcesz wysłać wiadomość.
Nie mogę znaleźć e-maila z potwierdzeniem
 • Poszukaj wiadomości z adresu send-as-noreply@google.com w folderach ze spamem lub pocztą masową.
 • Jeśli chcesz dodać konto służbowe lub szkolne, poproś administratora o skonfigurowanie aliasu domeny i aliasu e-mail.
Odbiorcy widzą mój adres Gmail

Jeśli odbiorca używa Outlooka lub innej usługi pocztowej, może zobaczyć informację taką jak „Od twoja_nazwa@gmail.com w imieniu inna_nazwa@inna_domena.com”.

Odbiorcy mogą także zobaczyć Twój oryginalny adres @gmail.com, jeśli:

Wysyłanie poczty zawsze z innego adresu

Jeśli chcesz zawsze wysyłać pocztę z innego adresu, musisz zmienić zarówno domyślny adres nadawcy, jak i adres zwrotny. Jeśli zmienisz tylko adres nadawcy, odpowiedzi będą domyślnie przesyłane na Twój oryginalny adres Gmail.

Zmiana domyślnego adresu nadawcy

Aby zawsze wysyłać e-maile z innego adresu lub aliasu:

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Konta i importowanie lub Konta.
 4. W sekcji „Wyślij jako” po prawej stronie adresu, którego chcesz używać, kliknij Ustaw jako domyślny.
Zmiana domyślnego adresu zwrotnego

Odpowiedzi na wysłaną wiadomość trafiają domyślnie na Twój oryginalny adres Gmail. Aby wybrać inny adres, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Gmaila na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Ustawienia a potem Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Konta i importowanie lub Konta.
 4. W sekcji „Wyślij jako” kliknij Edytuj informacje obok swojego adresu e-mail.
 5. Kliknij Użyj innego adresu zwrotnego.
 6. Dodaj adres zwrotny.
 7. Jeśli to konieczne, kliknij Dalej.
 8. Kliknij Zapisz zmiany.

Błąd „Nie można nawiązać połączenia z serwerem”

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, może być konieczne wybranie innego numeru portu i typu uwierzytelniania.

Wybieranie zabezpieczonego połączenia

Skontaktuj się z dostawcą innej usługi pocztowej, aby uzyskać zalecany numer portu i typ uwierzytelniania.

Oto niektóre typowe kombinacje:

 • SSL przez port 465
 • TLS przez port 25 lub 587
Inna usługa pocztowa nie obsługuje protokołu SSL lub TLS

Jeśli inna usługa pocztowa nie obsługuje tych zabezpieczonych połączeń, możesz wybrać port 25, a następnie wybrać wyświetloną opcję Niezabezpieczone połączenie.

Jeśli to zrobisz, Twoje dane nie będą szyfrowane.

Używanie aliasów Gmaila

Filtrowanie przy użyciu aliasu Gmaila

Aby ułatwić sortowanie e-maili, możesz dodawać kategorie po swojej nazwie użytkownika.

Na przykład wszystkie wiadomości wysyłane na następujące aliasy są dostarczane na adres janinakowalska@gmail.com:

 • janinakowalska+szkola@gmail.com
 • janinakowalska+uwagi@gmail.com
 • janinakowalska+wazne.emaile@gmail.com

Krok 1. Wybierz aliasy

Przemyśl, jak chcesz sortować e-maile, a następnie wybierz alias dla każdej kategorii. Na przykład:

 • Użyj aliasu twoja_nazwa+praca@gmail.com do e-maili służbowych.
 • Użyj aliasu twoja_nazwa+nowosci@gmail.com do subskrybowania newsletterów.
 • Użyj aliasu twoja_nazwa+zakupy@gmail.com do tworzenia kont w sklepach internetowych.

Krok 2. Filtruj wiadomości

Utwórz filtry, aby automatycznie wykonywać działania, takie jak:

 • dodawanie etykiety lub oznaczanie gwiazdką,
 • przekazywanie na inne konto,
 • archiwizowanie lub usuwanie.

Wysyłanie wiadomości z aliasu grupy służbowej lub szkolnej

Jeśli logujesz się w Gmailu na konto służbowe lub szkolne, możesz wysyłać wiadomości z aliasu grupy. Aby inne osoby otrzymały e-maila weryfikacyjnego z aliasu grupy, musisz im udzielić dostępu do grupy.

Aby zmienić uprawnienia innych członków grupy, potrzebujesz dostępu do uprawnień grupy.

 1. Otwórz Grupy dyskusyjne Google.
 2. Kliknij Moje grupy.
 3. Kliknij Zarządzaj pod nazwą grupy, z której chcesz wysyłać wiadomości.
 4. Po lewej stronie kliknij Uprawnienia a potem Uprawnienia do publikowania.
 5. W sekcji „Publikowanie” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 6. Wybierz Wszyscy w internecie.
 7. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?