Jak zjistit, zda je zpráva v Gmailu ověřená

Pokud se u jména odesílatele zobrazuje otazník, zpráva není ověřená. To znamená, že Gmail nedokáže rozpoznat, zda zpráva skutečně pochází od člověka, který je uveden jako odesílatel. U takových zpráv buďte obezřetní při odpovídání nebo stahování příloh.

Jak zjistit, zda je zpráva ověřená

Poznámka: Neověřené zprávy nemusí být nutně spam. Někdy ověření neproběhne správně ani u skutečných organizací, které rozesílají poštu velkým skupinám, například do e-mailových konferencí nebo příjemcům bulletinů.

Ověření zprávy v Gmailu
  1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Gmail Gmail.
  2. Otevřete vybraný e-mail.
  3. Klepněte na Zobrazit podrobnosti a pak Zobrazit podrobnosti o zabezpečení.
  4. Zpráva je ověřená, pokud tady vidíte:
  • záhlaví „posíláno přes“ s názvem domény, například google.com,
  • záhlaví „podepsáno od“ s doménou odesílatele.

Pokud se u jména odesílatele zobrazuje otazník, zpráva není ověřená. U takových zpráv buďte obezřetní při odpovídání nebo stahování příloh.

Ověření zprávy v jiném poštovním klientovi, například v Outlooku

Pokud si e-maily prohlížíte v jiném poštovním klientovi, můžete zkontrolovat záhlaví zpráv.

Další informace o tom, jak funguje ověřování pomocí protokolů SPF a DKIM

E-maily lze ověřit pomocí protokolu SPF nebo DKIM.

Protokol SPF pomocí záznamů SPF určuje, kteří hostitelé mohou odesílat zprávy z dané domény.

Protokol DKIM odesílateli umožňuje oprávněné e-maily elektronicky podepsat tak, aby je příjemce mohl ověřit pomocí veřejného klíče.

Zacházení se zprávami, které nejsou ověřené

Přišla mi zpráva, která není ověřená

Pokud zpráva, kterou jste dostali z důvěryhodného zdroje, není ověřená, obraťte se na odesílatele nebo odesílající společnost. Pošlete jim zároveň odkaz na tuto stránku nápovědy, kde se dozvědí, jak mohou zajistit ověření svých e-mailů.

Zpráva odeslaná z naší domény není ověřená

Pokud zpráva, kterou jste odeslali, dorazila adresátovi s otazníkem u vaší e-mailové adresy, není ověřená.

Ověřování zpráv zajišťuje jejich správné zařazení. Neověřené zprávy navíc budou velmi pravděpodobně odmítnuty. Samotné ověření ale nezaručuje, že vaše zpráva bude doručena. Autoři spamu totiž rovněž dokážou své zprávy ověřit.

Oprava neověřených zpráv

Nejprve se ujistěte, zda jsou odesílané zprávy ověřovány protokolem DKIM (preferovaná volba) nebo SPF.

Pak si projděte následující tipy k rozesílání hromadných zpráv pomocí Gmailu:

  • Používejte klíče RSA dlouhé alespoň 1024 bitů. E-maily podepsané kratším klíčem jsou pokládány za nepodepsané a lze u nich snadno podvrhnout odesílatele.
  • Gmail při třídění kombinuje informace o ověření spolu se zpětnou vazbou od uživatelů a dalšími ukazateli. Ověření je povinné pro všechny odesílatele, aby bylo zajištěno správné zařazení e-mailů. Doporučené postupy najdete v pokynech Gmailu pro odesílatele hromadných zpráv.
  • Přečtěte si, jak vytvořit zásady, které vám pomohou spravovat neověřené e-maily z vaší domény.