Osvojte si nový spôsob usporiadania priestoru. Ďalšie informácie o vložených vláknach

Ako skontrolovať, či je vaša správa v Gmaile overená

Ak sa vedľa mena odosielateľa zobrazí otáznik, správa nie je overená. Keď nie je overená, znamená to, že Gmail nevie, či ju skutočne odoslala osoba, ktorá je uvedená ako odosielateľ. V takom prípade postupujte pri odosielaní odpovede alebo sťahovaní príloh opatrne.

Chcete efektívnejšie využívať aplikácie Googlu v práci alebo škole?  Zaregistrujte si skúšobný odber služby Google Workspace bez peňažného poplatku.

Ako skontrolovať, či je správa overená

Dôležité: Neoverené správy nemusia byť automaticky spam. Niekedy overenie nefunguje pre skutočné organizácie, ktoré odosielajú poštu veľkým skupinám, napríklad správy odoslané kontaktom na distribučných zoznamoch.

Kontrola správ v Gmaile
  1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Gmail .
  2. Otvorte správu.
  3. Klepnite na Zobraziť podrobnosti a potom Zobraziť podrobnosti o zabezpečení.
  4. Správa je overená, ak sa vám zobrazia tieto položky:
  • hlavička „odoslané z“ s názvom domény, napríklad google.com,
  • hlavička „podpísané od“ s odosielajúcou doménou.

Správa nie je overená, ak sa vedľa mena odosielateľa zobrazuje otáznik. V takom prípade postupujte pri odosielaní odpovede alebo sťahovaní príloh opatrne.

Ako skontrolovať správy v inom poštovom klientovi, napríklad programe Outlook
Ak kontrolujete správu v inom e‑mailovom klientovi, môžete skontrolovať hlavičky správy.
Ako funguje overenie (SPF a DKIM)

Správy môžu byť overené metódou SPF alebo DKIM.

SPF špecifikuje, ktorí hostitelia môžu odosielať správy z určitej domény vytvorením záznamu SPF.

DKIM umožňuje odosielateľovi elektronicky podpísať oprávnené správy tak, aby ich príjemcovia mohli overiť verejným kľúčom.

Ďalšie informácie o overovaní pošty

Oprava neoverených správ

Správa, ktorú som prijal(a), nebola overená
Ak dostanete od dôveryhodného zdroja správu, ktorá nie je overená, kontaktujte príslušnú osobu alebo firmu, ktorá vám ju odoslala. Pri jej kontaktovaní uveďte odkaz na túto stránku pomocníka, aby vedela, ako môže overiť svoje správy.
Správa, ktorú som odoslal(a) zo svojej domény, nebola overená

Ak ste odoslali správu, ktorá mala pri prijatí otáznik (?) vedľa vašej e‑mailovej adresy, znamená to, že nebola overená.

Správy budú správne klasifikované len vtedy, ak sú overené. Zároveň je dosť pravdepodobné, že neoverené správy budú odmietnuté. Šíritelia spamu môžu svoju poštu overiť, takže overenie nie je zárukou, že vaše správy budú doručené.

Oprava neoverených správ

Skontrolujte, či sú vaše odosielané správy overené metódou DKIM (preferovaná) alebo SPF.

Predíďte zablokovaniu svojich správ v Gmaile podľa týchto krokov:

  • Používajte kľúče RSA, ktoré majú minimálne 1 024 bitov. Správy podpísané kľúčmi s veľkosťou menej ako 1 024 bitov sa považujú za nepodpísané a ľahko sa dajú spoofovať.
  • Gmail používa pri klasifikovaní správ okrem informácií o overení aj hlásenia od používateľov a iné signály. Overovanie je povinné pre všetkých odosielateľov pošty, pretože zaisťuje správnu klasifikáciu vašich správ. 
  • Prečítajte si, ako vytvoriť pravidlá, ktoré pomôžu kontrolovať neoverenú poštu z vašej domény.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
17
false
false