Ako skontrolovať, či je vaša správa v Gmaile overená

Ak sa vedľa mena odosielateľa zobrazí otáznik, správa nie je overená. Keď nie je overená, znamená to, že Gmail nevie, či ju skutočne odoslala osoba, ktorá je uvedená ako odosielateľ. V takom prípade postupujte pri odosielaní odpovede alebo sťahovaní príloh opatrne.

Kontrola, či je správa overená

Poznámka: Neoverené správy nemusia byť automaticky spam. Niekedy overenie nefunguje pre skutočné organizácie, ktoré odosielajú poštu veľkým skupinám, napríklad správy odoslané zoznamu adresátov.

Kontrola správ v Gmaile
  1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Gmail .
  2. Otvorte správu.
  3. Klepnite na položky Zobraziť podrobnosti a potom Zobraziť podrobnosti o zabezpečení.
  4. Správa je overená, ak sa vám zobrazia tieto položky:
  • hlavička „odoslané z“ s názvom domény, napríklad google.com,
  • hlavička „podpísané od“ s odosielajúcou doménou.

Správa nie je overená, ak sa vedľa mena odosielateľa zobrazuje otáznik. V takom prípade postupujte pri odosielaní odpovede alebo sťahovaní príloh opatrne.

Kontrola správ v inom poštovom kliente, napríklad v programe Outlook

Ak kontrolujete správu v inom e‑mailovom kliente, môžete skontrolovať hlavičky správy.

Ďalšie informácie o fungovaní overenia (SPF a DKIM)

Správy môžu byť overené pomocou SPF alebo DKIM.

SPF špecifikuje, ktorí hostitelia môžu odosielať správy z určitej domény vytvorením SPF záznamu.

DKIM umožňuje odosielateľovi elektronicky podpísať oprávnené správy tak, aby ich príjemcovia mohli overiť pomocou verejného kľúča.

Oprava neoverených správ

Správa, ktorú som prijal(a), nebola overená.

Ak dostanete od dôveryhodného zdroja správu, ktorá nie je overená, kontaktujte osobu alebo spoločnosť, ktorá vám správu odoslala. Pri kontaktovaní odosielateľa uveďte odkaz na túto stránku pomocníka, aby vedel, ako môže overiť svoje správy.

Správa, ktorú som odoslal(a) zo svojej domény, nebola overená

Ak ste odoslali správu, ktorá mala pri prijatí otáznik (?) vedľa vašej e‑mailovej adresy, správa nebola overená.

Správy budú správne klasifikované len vtedy, ak sú overené. Zároveň je dosť pravdepodobné, že neoverené správy budú odmietnuté. Aj šíritelia spamu môžu svoju poštu overiť. Samotné overenie preto nie je zárukou, že vaše správy budú doručené.

Oprava neoverených správ

Skontrolujte, či sú vaše odosielané správy overené pomocou DKIM (preferovaná možnosť) alebo SPF.

Predíďte zablokovaniu svojich správ v Gmaile podľa týchto krokov:

  • Používajte kľúče RSA, ktoré majú minimálne 1 024 bitov. Správy podpísané kľúčmi s veľkosťou menej ako 1 024 bitov sa považujú za nepodpísané a ľahko sa dajú spoofovať.
  • Gmail používa pri klasifikovaní správ okrem informácií o overení aj hlásenia od používateľov a iné signály. Overovanie je povinné pre všetkých odosielateľov pošty, pretože zaisťuje správnu klasifikáciu vašich správ. 
  • Prečítajte si, ako vytvoriť pravidlá, ktoré pomôžu kontrolovať neoverenú poštu z vašej domény.