Sprawdzanie, czy wiadomości w Gmailu są uwierzytelnione

Wiadomość nie jest uwierzytelniona, jeśli obok nazwy nadawcy jest widoczny znak zapytania. Oznacza to, że Gmail nie wie, czy wiadomość faktycznie pochodzi od osoby, która figuruje jako jej nadawca. W takiej sytuacji zachowaj ostrożność, zanim wyślesz odpowiedź lub pobierzesz jakiekolwiek załączniki.

Sprawdzanie, czy wiadomość jest uwierzytelniona

Uwaga: wiadomości nieuwierzytelnione niekoniecznie są spamem. Czasami uwierzytelnianie nie działa w przypadku prawdziwych organizacji, które wysyłają wiadomości do dużych grup odbiorców, np. na listy adresowe.

Sprawdzanie wiadomości w Gmailu
  1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
  2. Otwórz e-maila.
  3. Kliknij Wyświetl szczegóły a potem Zobacz dane zabezpieczeń.
  4. Wiadomość jest uwierzytelniona, jeśli widzisz:
  • nagłówek „Wysłane z:” z nazwą domeny (np. google.com),
  • nagłówek „Podmiot podpisujący:” z domeną wysyłającą.

Wiadomość nie jest uwierzytelniona, jeśli obok nazwy nadawcy widać znak zapytania. W takiej sytuacji zachowaj ostrożność, zanim wyślesz odpowiedź lub pobierzesz jakiekolwiek załączniki.

Sprawdzanie wiadomości w innym kliencie poczty, np. w Outlooku

Jeśli korzystasz z innego klienta poczty e-mail, możesz sprawdzić nagłówki wiadomości.

Więcej informacji o uwierzytelnianiu (SPF i DKIM)

E-maile można uwierzytelniać za pomocą SPF lub DKIM.

SPF określa za pomocą rekordu SPF, które hosty mogą wysyłać wiadomości z danej domeny.

DKIM umożliwia nadawcy elektroniczne podpisywanie wiarygodnych e-maili w sposób, który może zostać zweryfikowany przez adresatów za pomocą klucza publicznego.

Naprawianie nieuwierzytelnionych wiadomości

Otrzymana przeze mnie wiadomość nie była uwierzytelniona

Jeśli wiadomość otrzymana z zaufanego źródła nie jest uwierzytelniona, skontaktuj się z osobą lub firmą, która ją wysłała. Podaj nadawcy link do tej strony pomocy, aby mógł się on dowiedzieć, jak uwierzytelniać swoje wiadomości.

Wiadomość wysłana przeze mnie z mojej domeny nie została uwierzytelniona

Jeśli wysłana przez Ciebie wiadomość przychodzi ze znakiem zapytania widocznym obok Twojego adresu e-mail, oznacza to, że nie została uwierzytelniona.

Uwierzytelnianie wiadomości jest konieczne, by można je było poprawnie sklasyfikować. Nieuwierzytelnione wiadomości zostaną z dużym prawdopodobieństwem odrzucone. Ze względu na to, że spamerzy również mogą uwierzytelniać swoją pocztę, uwierzytelnianie samo w sobie nie wystarcza, by zagwarantować, że Twoje wiadomości zostaną dostarczone.

Naprawianie nieuwierzytelnionych wiadomości

Najpierw upewnij się, że wysłane przez Ciebie wiadomości zostały uwierzytelnione za pomocą DKIM (metoda preferowana) lub protokołu SPF.

Następnie zapoznaj się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi wysyłania wiadomości zbiorczych w Gmailu:

  • Używaj kluczy RSA o długości co najmniej 1024 bitów. E-maile podpisane krótszym kluczem są uważane za niepodpisane i można je łatwo zafałszować.
  • Gmail podczas klasyfikowania wiadomości łączy raporty użytkowników i inne sygnały z informacjami uwierzytelniania. Uwierzytelnianie jest obowiązkowe dla każdego nadawcy poczty, ponieważ umożliwia prawidłowe klasyfikowanie wiadomości. Aby poznać sprawdzone metody działania, przeczytaj nasze Wskazówki dla nadawców wiadomości zbiorczych.
  • Dowiedz się, jak utworzyć zasady pozwalające skuteczniej kontrolować nieuwierzytelnioną pocztę z własnej domeny.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?