Najlepsze sposoby przekazywania poczty do Gmaila

Jedną z istotnych kwestii w przypadku przekazywania poczty do Gmaila jest zapewnienie poprawnego klasyfikowania wiadomości przez filtr spamu Gmaila. W poniższych sekcjach znajdziesz wskazówki dotyczące optymalizowania funkcji filtrowania spamu Gmaila.

Jeśli jesteś administratorem serwera poczty

Własność i filtrowanie

Podczas przekazywania e-maili do Gmaila zalecamy pozostawianie nadawcy w danych koperty bez zmian. Niekiedy w trakcie przekazywania e-maili nazwa domeny nadawcy w danych koperty zmienia się na nazwę Twojej domeny. W takim przypadku Gmail może uznać, że ma do czynienia ze spamem, i traktować także wszystkie inne e-maile z danej domeny jako spam. Czy używasz programu procmail do przekazywania poczty?

Program procmail jest najczęstszą przyczyną zmiany nadawcy w danych koperty podczas przekazywania e-maila. Dodanie następującego wpisu w pliku konfiguracji rozwiąże ten problem:

SENDER=`formail -c -x Return-Path`

SENDMAILFLAGS="-oi -f $SENDER"

Zmiana nadawcy w danych koperty nie jest błędem, jeśli odrzucasz wszystkie e-maile ze spamem i nie przekazujesz ich w ogóle do Gmaila.

SpamAssassin to bezpłatny filtr spamu, którego można używać do wykrywania spamu poza Gmailem.

Uwierzytelnianie

  • Nie wolno modyfikować, usuwać ani przestawiać nagłówków wiadomości. Nie wolno także modyfikować treści wiadomości. Jeśli treść wiadomości zmieni się, sygnatura DKIM lub DomainKeys zostanie uszkodzona, a wszystkie informacje dotyczące uwierzytelniania zostaną utracone.
  • Typowe uszkodzenia sygnatury DKIM obejmują zmodyfikowanie granic MIME, zmodyfikowanie treści wiadomości przez programy antywirusowe lub antyspamowe, rozwinięcie odbiorcy wiadomości za pomocą protokołu LDAP i ponowne zakodowanie wiadomości.
  • Kilka domen, w przypadku których często zdarzają się próby wyłudzania informacji, poprosiło Gmaila o wprowadzenie rygorystycznych kontroli uwierzytelniania wiadomości pochodzących od nich. Te domeny to między innymi eBay, Paypal i Google. Jeśli Twój serwer poczty modyfikuje przekazywane wiadomości pochodzące z tych domen, te wiadomości są oznaczane jako próby wyłudzenia informacji.
  • Jednym z objawów tego problemu jest to, że pochodzące z tych domen wiadomości, które są przekazywane przez Twój serwer poczty do Gmaila, będą miały nagłówek Authentication-Results (Wyniki uwierzytelniania) wskazujący, że nie powiodła się weryfikacja sygnatury DKIM, podczas gdy wiadomości wysyłane bezpośrednio do Gmaila będą miały poprawną sygnaturę.

Jeśli nie jesteś administratorem serwera poczty, ale korzystasz z usług przekazywania poczty swojego dostawcy usług pocztowych

  • Zalecamy zmianę ustawień przekazywania w celu upewnienia się, że do Gmaila nie będzie przekazywany spam. Jeśli nie możesz zmienić ustawień przekazywania, zalecamy skontaktowanie się z administratorem u dostawcy usług pocztowych w celu uzyskania dalszych instrukcji.
  • Przejdź na kartę ustawień poczty i kont, a następnie do adresu Wyślij jako dodaj adres, z którego przekazujesz pocztę. To jest nowa funkcja, którą wprowadziliśmy na prośbę użytkowników. Pozwala ona Gmailowi wykrywać, że wiadomość została przekazana z tego konta, i zapobiega wyświetlaniu ostrzeżenia o próbie wyłudzenia informacji.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?