Đăng nhập nhiều tài khoản

Giống như trên Gmail cho máy tính để bàn, bạn có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản cùng lúc trên Gmail dành cho trình duyệt trên điện thoại di động.

Đăng nhập vào tài khoản Gmail khác trên điện thoại di động

Để đăng nhập vào nhiều tài khoản trên Gmail dành cho điện thoại di động, trước tiên, bạn phải bật tính năng đăng nhập nhiều tài khoản trên trang cài đặt đăng nhập nhiều tài khoản.  Sau khi tính năng này được bật, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chạm vào trình chuyển đổi tài khoản ở cuối danh sách cuộc hội thoại để mở trình đơn Tài khoản.  Nếu bạn ở màn hình Trình đơn, trình chuyển đổi tài khoản sẽ xuất hiện ở đầu màn hình.
  2. Chạm vào Đăng nhập vào tài khoản khác. Một cửa sổ mới sẽ mở trang đăng nhập.
  3. Đăng nhập vào tài khoản khác.

Nếu bạn sử dụng tính năng đăng nhập nhiều tài khoản, tài khoản đầu tiên bạn sử dụng để đăng nhập trong phiên trình duyệt đó sẽ là tài khoản mặc định của bạn cho phần còn lại của phiên đó.

Bạn có thể đăng nhập vào mười tài khoản một lúc.

Thêm lối tắt tới nhiều tài khoản

Để truy cập nhanh chóng vào nhiều tài khoản của bạn, bạn có thể tạo lối tắt trên màn hình chính trong điện thoại của mình cho từng tài khoản riêng lẻ. 

Tìm hiểu cách thêm lối tắt.

Chuyển đổi tài khoản hoặc đăng xuất

Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các tài khoản hoặc đăng xuất khỏi tất cả tài khoản bằng cách chọn tài khoản mong muốn từ trình đơn Tài khoản.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng tính năng đăng nhập nhiều tài khoản với các sản phẩm khác của Google. Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm của Google đều được hỗ trợ.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.