Bật hoặc tắt hình ảnh trong Gmail

Theo mặc định, khi bạn nhận được email có hình ảnh, bạn sẽ thấy hình ảnh tự động.

Luôn hiển thị hình ảnh

Nếu hình ảnh không tải trong Gmail, hãy kiểm tra các tùy chọn cài đặt.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Tìm phần "Hình ảnh".
 4. Nhấp vào Luôn hiển thị hình ảnh bên ngoài.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào tùy chọn Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu Gmail cho rằng một người gửi hoặc thư là đáng ngờ, thì bạn sẽ không tự động thấy hình ảnh. Thay vào đó, bạn sẽ được hỏi có muốn thấy hình ảnh hay không.

Hỏi trước khi hiển thị hình ảnh

Nếu kết nối Internet của bạn chậm hoặc bạn muốn tiết kiệm dữ liệu di động, hãy tắt hình ảnh.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Tìm phần "Hình ảnh".
 4. Nhấp vào Hỏi trước khi hiển thị hình ảnh bên ngoài.
 5. Ở dưới cùng của trang, hãy nhấp vào tùy chọn Lưu thay đổi.

Lưu ý: Khi nhận được thư có hình ảnh, bạn có thể xem hình ảnh bằng cách nhấp vào tùy chọn Hiển thị hình ảnh bên dưới.

Cách Gmail giúp làm cho hình ảnh an toàn

Google quét hình ảnh để tìm các dấu hiệu của nội dung đáng ngờ trước khi bạn nhận được chúng.

Quá trình quét này làm cho hình ảnh trở nên an toàn hơn vì những lý do sau:

 • Người gửi không thể sử dụng chức năng tải hình ảnh để nhận thông tin về máy tính hoặc vị trí của bạn.
 • Người gửi không thể sử dụng hình ảnh để đặt hoặc đọc cookie trong trình duyệt của bạn.
 • Gmail kiểm tra hình ảnh để tìm phần mềm độc hại đã biết.

Đôi khi, người gửi có thể biết bạn có mở một email có hình ảnh hay không. Gmail quét mọi thư để tìm nội dung đáng ngờ. Nếu Gmail nghĩ rằng người gửi hoặc thư là đáng ngờ, thì hình ảnh sẽ không được hiển thị và bạn sẽ được hỏi có muốn xem hình ảnh hay không.

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính