Chuyển tài khoản của bạn khỏi Google Sync

Kể từ mùa thu năm 2024, Tài khoản Google sẽ không hỗ trợ dịch vụ Google Sync nữa. Để biết ngày chính xác, hãy truy cập vào trang Thông tin cập nhật về Workspace.

Với các ứng dụng di động của bên thứ ba và dành riêng cho nền tảng như Apple Mail, Google Sync sử dụng Microsoft Exchange ActiveSync để đồng bộ hoá:

 • Email
 • Danh bạ
 • Lịch

Với Google Sync, người dùng iPhone và iPad có thể đăng nhập bằng tài khoản Microsoft Exchange để nhận:

 • Thư Gmail trong ứng dụng Apple Mail.
 • Sự kiện trên Lịch Google trong Apple Calendar.

Rủi ro bảo mật với Google Sync

Google Sync không hỗ trợ các phương thức sau, khiến dữ liệu của bạn kém an toàn:

 • Xác thực OAuth
 • Xác minh 2 bước
 • Khoá bảo mật

Để dùng các phương thức thay thế an toàn hơn hiện có, bạn nên ngừng sử dụng Google Sync càng sớm càng tốt, trước khi ứng dụng kém an toàn bị ngừng hỗ trợ hoàn toàn.

Đăng nhập bằng Tài khoản Google

Bạn có thể xoá tài khoản khỏi thiết bị của mình và đăng nhập bằng Tài khoản Google thay vì tài khoản Microsoft Exchange. Tìm hiểu về chế độ Đăng nhập bằng Google.

Khi đăng nhập bằng Tài khoản Google, bạn có thể đồng bộ hoá email, lịch và danh bạ với iPhone hoặc iPad bằng một cơ chế xác thực an toàn hơn.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy xoá Tài khoản Google của bạn khỏi trình đơn cài đặt của thiết bị.
 2. Sau khi xoá, hãy thêm lại tài khoản của bạn.
 3. Nhấn vào Google làm dịch vụ email bạn muốn sử dụng.
 4. Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn.
 5. Chọn dữ liệu bạn muốn đồng bộ hoá:
  • Thư
  • Lịch
  • Danh bạ

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính