Extra information bredvid avsändarens namn

Det kan finnas extra information bredvid avsändarens namn när du får ett e-postmeddelande. Du kan till exempel få ett e-postmeddelande från banken, men avsändarens e-postadress är från en annan webbplats.

Jag ser extra information bredvid avsändarens namn

Jag ser en e-postadress bredvid avsändarens namn

Avsändarens e-postadress visas bredvid namnet om det är någon du inte har utväxlat meddelanden med tidigare.

Om du lägger till avsändaren i adressboken eller svarar på ett meddelande visas inte e-postadressen bredvid namnet i framtida meddelanden.

Det står Via och namnet på en webbplats bredvid avsändarens namn

Det står Via och namnet på en webbplats bredvid avsändarens namn om

  • domänen som meddelandet skickades från inte matchar domänen i Från-adressen (exempel: du får ett e-postmeddelande från erik.johansson@gmail.com, men det kan ha skickats via ett socialt nätverk och inte från Gmail)
  • e-postmeddelandet skickades till en Google-grupp från en domän som har en avvisningsprincip som DMARC-princip.

Det går inte att ta bort texten Via bredvid någons namn. Gmail visar den här informationen så att du vet varifrån meddelandena kommer.

Om du ser att ett e-postmeddelande skickades via ett program som du inte känner igen kan meddelandet vara skräppost.

Ta bort Via-information från e-postmeddelanden som inte skickas via Gmail

Gmail kontrollerar om meddelandena du skickar är autentiserade.

  • Om du skickar meddelanden med en massutskicksleverantör eller någon annan tredje part läser du Gmails riktlinjer för massavsändare, inklusive hur du publicerar en SPF-post som innehåller IP-adresser för den eller de leverantörer eller partner som skickar dina meddelanden.
  • Signera meddelanden med en DKIM-signatur som är kopplad till din domän.
  • Domänen i Från-adressen måste matcha den domän du använder för att autentisera dina meddelanden.