Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Extra information bredvid avsändarens namn

Det kan finnas extra information bredvid avsändarens namn när du får ett e-postmeddelande. Du kan till exempel få ett e-postmeddelande från banken, men avsändarens e-postadress är från en annan webbplats.

Jag ser extra information bredvid avsändarens namn

Jag ser en e-postadress bredvid avsändarens namn

Avsändarens e-postadress visas bredvid namnet om det är någon du inte har utväxlat meddelanden med tidigare.

Om du lägger till avsändaren i adressboken eller svarar på ett meddelande visas inte e-postadressen bredvid namnet i framtida meddelanden.

Det står Via och namnet på en webbplats bredvid avsändarens namn

Det står Via och namnet på en webbplats bredvid avsändarens namn om domänen som meddelandet skickades från inte matchar domänen i Från-adressen. Exempel: Du får ett e-postmeddelande från john.smith@gmail.com, men det kan ha skickats via ett socialt nätverk och inte från Gmail.

Det går inte att ta bort texten Via bredvid någons namn. Gmail visar den här informationen så att du vet varifrån meddelandena kommer.

Om du ser att ett e-postmeddelande skickades via ett program som du inte känner igen kan meddelandet vara skräppost.

Ta bort Via-information från e-postmeddelanden som inte skickas via Gmail

Gmail kontrollerar om meddelandena du skickar är autentiserade.

  • Om du skickar meddelanden med en massutskicksleverantör eller någon annan tredje part läser du Gmails riktlinjer för massavsändare, inklusive hur du publicerar en SPF-post som innehåller IP-adresser för den eller de leverantörer eller partner som skickar dina meddelanden.
  • Signera meddelanden med en DKIM-signatur som är kopplad till din domän.
  • Domänen i Från-adressen måste matcha den domän du använder för att autentisera dina meddelanden.