Επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Μπορεί να δείτε επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα κάποιου όταν στέλνετε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να λάβετε ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από την τράπεζά σας, αλλά η διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του αποστολέα να προέρχεται από μια διαφορετική τοποθεσία.

Βλέπω επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Βλέπω μια διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Θα δείτε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του αποστολέα δίπλα στο όνομά του, αν είναι κάποιος με τον οποίον δεν είχατε ανταλλάξει μηνύματα στο παρελθόν.

Αν προσθέσετε τον αποστολέα αυτόν στο βιβλίο διευθύνσεών σας ή απαντήσετε σε κάποιο από τα μηνύματά του, δεν θα βλέπετε τη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του δίπλα από το όνομά του σε μελλοντικά μηνύματα.

Βλέπω την ένδειξη "μέσω" και ένα όνομα ιστοτόπου δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Θα δείτε την ένδειξη "μέσω" και ένα όνομα ιστοτόπου δίπλα στο όνομα του αποστολέα, εάν:

  • Ο τομέας από τον οποίο στάλθηκε το μήνυμα δεν αντιστοιχεί στον τομέα που αναφέρεται στη διεύθυνση "Από:". Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να λάβετε ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από τη διεύθυνση john.smith@gmail.com, αλλά το μήνυμα να έχει σταλεί από κάποιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και όχι το Gmail.
  • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη σε μια ομάδα Google από έναν τομέα που έχει "πολιτική απόρριψης" ως πολιτική DMARC.

Δεν μπορείτε να καταργήσετε την ένδειξη "μέσω" δίπλα στο όνομα κάποιου. Το Gmail εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες ώστε να είστε ενήμεροι για την προέλευση των μηνυμάτων σας.

Αν παρατηρήσετε ότι κάποιο μήνυμα στάλθηκε μέσω ενός προγράμματος που δεν αναγνωρίζετε, το μήνυμα μπορεί να είναι ανεπιθύμητο.

Κατάργηση ένδειξης "μέσω" για μηνύματα που δεν αποστέλλονται μέσω Gmail

Το Gmail ελέγχει εάν τα μηνύματα που στέλνετε είναι επικυρωμένα μέσω ελέγχου ταυτότητας.

  • Εάν πραγματοποιείτε αποστολή μηνυμάτων μέσω κάποιου παρόχου υπηρεσιών μαζικής αποστολής αλληλογραφίας ή κάποια τρίτη συνδεδεμένη εταιρεία, ανασκοπήστε τις Οδηγίες για μαζική αποστολή μηνυμάτων του Gmail, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης μιας εγγραφής εγγραφή SPF που περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP του παρόχου ή των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών που πραγματοποιούν αποστολή των μηνυμάτων σας.
  • Προσθέστε στα μηνύματά σας μια υπογραφή DKIM που έχει συσχετιστεί με τον τομέα σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο τομέας στη διεύθυνση "Από:" αντιστοιχεί σε αυτόν που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο ταυτότητας των μηνυμάτων σας.