Επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Μπορεί να δείτε επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα κάποιου όταν στέλνετε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την τράπεζά σας, αλλά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα να προέρχεται από μια διαφορετική τοποθεσία.

Βλέπω επιπλέον πληροφορίες δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Βλέπω μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Θα δείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα δίπλα στο όνομά του, αν είναι κάποιος με τον οποίον δεν είχατε ανταλλάξει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παρελθόν.

Αν προσθέσετε αυτόν τον αποστολέα στο βιβλίο διευθύνσεων ή απαντήσετε σε κάποιο από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχει στείλει, δεν θα βλέπετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δίπλα από το όνομά του σε μελλοντικά μηνύματα.

Βλέπω την ένδειξη "μέσω" και ένα όνομα ιστοτόπου δίπλα στο όνομα του αποστολέα

Θα δείτε την ένδειξη "μέσω" και ένα όνομα ιστοτόπου δίπλα στο όνομα του αποστολέα, εάν:

  • Ο τομέας από τον οποίο στάλθηκε το μήνυμα δεν αντιστοιχεί στον τομέα που αναφέρεται στη διεύθυνση "Από:". Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να λάβετε ένα μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου από τη διεύθυνση john.smith@gmail.com, αλλά το μήνυμα να έχει σταλεί από κάποιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και όχι το Gmail.
  •  Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη σε μια ομάδα Google από έναν τομέα που έχει πολιτική DMARC "p=reject" ή "p=quarantine".

Δεν μπορείτε να καταργήσετε την ένδειξη "μέσω" δίπλα στο όνομα κάποιου. Το Gmail εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες ώστε να είστε ενήμεροι για την προέλευση των μηνυμάτων σας.

Εάν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη σε μια ομάδα Google από έναν τομέα που έχει πολιτική 'p=quarantine' ή 'p=reject' ως πολιτική DMARC  θα δείτε "'Όνομα αποστολέα' μέσω Όνομα ομάδας" <YourGroup@Yourdomain.com> (η ομάδα του παραλήπτη) ως αποστολέα. Αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται έτσι ώστε το σύστημα παράδοσης Ομάδων να μην ενεργοποιεί την πολιτική DMARC τομέα του αποστολέα και να παραδίδεται σωστά. 

Αν παρατηρήσετε ότι κάποιο μήνυμα στάλθηκε μέσω ενός προγράμματος που δεν αναγνωρίζετε, το μήνυμα μπορεί να είναι ανεπιθύμητο.

Κατάργηση ένδειξης "μέσω" για μηνύματα που δεν αποστέλλονται μέσω Gmail

Το Gmail ελέγχει εάν τα μηνύματα που στέλνετε είναι επικυρωμένα μέσω ελέγχου ταυτότητας.

  • Εάν στέλνετε μηνύματα μέσω κάποιου παρόχου υπηρεσιών μαζικής αποστολής αλληλογραφίας ή κάποια τρίτη συνδεδεμένη εταιρεία, αποτρέψτε τον αποκλεισμό των μηνυμάτων σας από το Gmail
  • Δημοσιεύστε μια εγγραφή SPF που περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP του παρόχου ή των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών που πραγματοποιούν αποστολή των μηνυμάτων σας.
  • Προσθέστε στα μηνύματά σας μια υπογραφή DKIM που έχει συσχετιστεί με τον τομέα σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο τομέας στη διεύθυνση "Από:" αντιστοιχεί σε αυτόν που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο ταυτότητας των μηνυμάτων σας.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
17
false