Lär dig det nya sättet att organisera ett rum. Läs mer om infogade trådar.

Använda Gmail Offline

mail.google.com kan du läsa, svara på och söka i Gmail-meddelanden även när du inte är ansluten till internet. 

Tips

 • Vi rekommenderar att du lägger till mail.google.com som ett bokmärke i Chrome så att det bli ännu lättare att använda Gmail offline.
 • Om du använder Gmail på jobbet eller i skolan kan du be administratören att ändra inställningarna.

Aktivera Gmail Offline

Kontrollera att du har laddat ned Chrome på datorn. Du kan bara använda Gmail Offline i ett webbläsarfönster i Chrome. Det går inte att använda tjänsten i inkognitoläget.

 1. Öppna Inställningar för Gmail Offline.
 2. Markera Aktivera e-post offline.
 3. Välj inställningar, till exempel för hur många dagar du vill synkronisera meddelanden.
 4. Klicka på Spara ändringar.

Aktivera Gmail offline på varje enhet som du vill ha offlineåtkomst till.

Lägga till Gmail som bokmärke och använda det offline 

Du kan lägga till inkorgen som ett bokmärke så att det blir enklare att öppna din e-post när du är offline.

 1. Öppna Gmail-inkorgen i Chrome.
 2. Klicka på Stjärnmärk Stjärna till höger om adressfältet. Läs mer om hur du skapar ett bokmärke i Chrome.

Använda Gmail Offline

Öppna Gmail när du är offline genom att besöka mail.google.com eller klicka på bokmärket du skapade för Gmail Offline i Chrome.

Obs! När du skickar e-postmeddelanden offline hamnar de i mappen Utkorg och skickas när du är ansluten till internet igen.

Avinstallera Gmail Offline

Steg 1: Ta bort offlinedata

 1. Öppna Google Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer följt av Inställningar längst upp till höger.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Innehållsinställningar följt av Cookies under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Visa alla cookies och all webbplatsdata följt av Ta bort alla.

Steg 2: Inaktivera Gmail Offline

 1. Öppna Inställningar för Gmail Offline.
 2. Avmarkera Aktivera e-post offline.

Felsöka problem

Jag har flera Gmail-konton, men jag ser bara ett av dem i Gmail Offline

Bara meddelandena på det konto som du använde när du konfigurerade Gmail Offline synkroniseras.

Du måste logga in på ditt andra Gmail-konto och aktivera Gmail Offline.

Mina meddelanden synkroniseras inte längre

Ditt lagringsutrymme kan vara slut. Synkronisera meddelanden igen genom att följa dessa steg:

 1. Öppna Inställningar Inställningarföljt avInställningar.
 2. Klicka på fliken Offline.
 3. I avsnittet Synkroniseringsinställningar väljer du att synkronisera färre dagar. Du kan även avmarkera kryssrutan bredvid Ladda ned bilagor.

Meddelandena synkroniseras inte om du stänger Chrome. Öppna Chrome om du vill synkronisera meddelanden igen.

E-postbilagor visas inte

Det går inte att förhandsgranska bilagor i Gmail utan internetanslutning. Däremot kan du ladda ned dem och öppna dem i en app på datorn. 

Felmeddelandet Otillräckligt lagringsutrymme offline

Otillräckligt lagringsutrymme kan bero på följande:

 • det finns inte tillräckligt med utrymme på hårddisken
 • du använder en inkognitoflik
 • du använder en gästprofil i Chrome
 • Rensa vid avslut har angetts i inställningarna för Chrome.

Kontrollera inställningarna för cookies i Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Merföljt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet Sekretess och säkerhetföljt av Cookies.
 5. Kontrollera att mail.google.com eller *.google.com inte visas under Rensa vid avslut.

Läs mer om hur du hanterar cookies i Chrome.

Obs! Bara sådant utrymme som är tillgängligt för webbläsaren används med Gmail Offline. Eftersom detta oftast bara är en bråkdel av lagringsutrymmet på datorn är mängden tillgängligt lagringsutrymme som visas i inställningarna för Gmail Offline mindre än det lediga lagringsutrymmet på datorn.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
17
false
false