Đánh dấu thư là đã đọc hoặc chưa đọc

Nếu bạn muốn ghi nhớ để đọc thư sau này, bạn có thể đánh dấu thư đó là chưa đọc. Bạn cũng có thể đánh dấu thư là đã đọc mà không cần mở chúng.

Đánh dấu là chưa đọc

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 3. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấp vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 4. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Chưa đọc Chưa đọc.

Đánh dấu là đã đọc

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 3. Ở bên trái, hãy chạm vào hình ảnh hồ sơ của người gửi bên cạnh các thư bạn muốn đánh dấu.
 4. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Đã đọc Đọc .

Đánh dấu tất cả thư là đã đọc

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail. Bạn không thể đánh dấu tất cả thư là đã đọc từ ứng dụng Gmail.
 2. Ở phía trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Tất cả.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Thêm sau đó Đánh dấu là đã đọc.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?