تغییر سطح دسترسی فضا

برای حساب‌های کاری یا تحصیلی، می‌توانید دسترسی به فضا را برای اعضای خاصی محدود کنید یا فضا را برای همه افراد سازمانتان یافتنی کنید.

آشنایی با نحوه عملکرد فضاهای یافتنی و خصوصی

آشنایی با فضاهای خصوصی

 • ایده‌آل برای گفتگو بین تیم‌ها، پروژه‌ها، و گروه‌ها.
 • برای پیوستن به یک فضا، یکی از اعضای آن فضا باید شما را دعوت کند یا به آن فضا اضافه کند.
 • اگر عضو فضا نباشید یا به آن دعوت نشده باشید، نمی‌توانید آن را در Chat مرور کنید.

با فضاهای یافتنی آشنا شوید

 • ایده‌آل برای موضوع‌هایی که محدود به افراد یا تیم‌های خاصی نمی‌شود.
 • وقتی فضایی یافتنی است، می‌توانید فضا را مرور کنید، پیش‌دید کنید، و به آن بپیوندید.
 • اگر پیوند فضا را داشته باشید، بااستفاده از آن پیوند می‌توانید به فضا بپیوندید.
طرح‌های Google Workspace که از فضاهای یافتنی پشتیبانی می‌کنند
 • Frontline
 • Business Starter
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Essentials
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Fundamentals
 • Education Standard
 • Education Plus
 • Teaching and Learning Upgrade
 • غیرانتفاعی
 • G Suite Basic
 • G Suite Business
 • Essentials (با دامنه تأییدشده)

به‌روزرسانی سطح دسترسی به فضا

مهم: برای تغییر سطح دسترسی فضا، باید مدیر فضا باشید. درباره نقش مدیر فضا بیشتر بدانید.

 1. در رایانه، Google Chat یا Gmail را باز کنید.
  • در Gmail: در سمت راست، روی Chat کلیک کنید.
 2. فضایی را انتخاب کنید.
 3. در بالا، روی نام فضا و سپس تنظیمات فضا کلیک کنید.
 4. در بخش «دسترسی»، سطح دسترسی فضا را انتخاب کنید:
  • خصوصی: فضای شما محدود به افراد و گروه‌هایی می‌شود که دعوت می‌کنید یا مستقیماً اضافه می‌کنید.
  • نام سازمان شما: فضای شما برای همه در سازمانتان یافتنی است. اعضای جدید می‌توانند ازطریق مرور به فضا بپیوندند یا با پیوند فضا بپیوندند.
 5. روی ذخیره کلیک کنید.

نکته‌ها:

 • اگر فضایی برای همه افراد سازمانتان باز باشد، نمی‌توانید افراد خارج از سازمانتان را برای پیوستن دعوت کنید.
 • می‌توانید گزینه‌های دسترسی بیشتری مشاهده کنید که سرپرست شما آن‌ها را ایجاد کرده است. اگر درباره گزینه‌های دسترسی موجود سؤالی دارید، با سرپرست تماس بگیرید.
 • اگر سرپرستتان مخاطب هدفی را که برای فضایتان انتخاب می‌کنید حذف کند، « مخاطب حذف‌شده» در سابقه فضا نمایش داده می‌شود و دسترسی فضا به‌طور پیش‌فرض خصوصی است.

افزودن اعضای جدید به فضای یافتنی

ازطریق یکی از این روش‌ها می‌توانید اعضای جدید به فضای یافتنی اضافه کنید:
 • کپی کردن پیوند فضا و هم‌رسانی آن با دیگران.
 • افزودن مستقیم افراد یا دعوت کردن از آن‌ها.
افزودن اعضا با پیوند فضای یافتنی
 1. در Chat، فضای موردنظر را انتخاب کنید.
 2. در بالا، روی نام فضا و سپس کپی کردن پیوند این فضا کلیک کنید.
 3. پیوند را با هر فردی که می‌خواهید دعوت کنید یا به فضا ارجاع دهید هم‌رسانی کنید.
افزودن مستقیم اعضا به فضا
 1. در Chat، فضای موردنظر را انتخاب کنید.
 2. در بالا، روی نام فضا و سپس مدیریت اعضا کلیک کنید.
 3. روی افزودن کلیک کنید.
 4. نام، ایمیل، یا «گروه Google» را وارد کنید یا مخاطبین پیشنهادشده را برای دعوت انتخاب کنید.
 5. روی افزودن کلیک کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی