Tworzenie etykiet porządkujących zawartość Gmaila

Możesz tworzyć etykiety, które służą do przechowywania e-maili w różnych kategoriach. Jednej wiadomości możesz przyporządkować dowolną liczbę etykiet. 

Uwaga: etykieta to nie to samo co folder. Jeśli usuniesz wiadomość, zostanie ona również usunięta z każdej kategorii opisanej etykietą, która została do niej uprzednio dodana, oraz z całej skrzynki odbiorczej.

Dodawanie etykiety do wiadomości

Dodawanie etykiety do wiadomości, którą czytasz
 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Otwórz wiadomość.
 3. Kliknij Więcej Więcej w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij Zmień etykiety.
 5. Dodaj lub usuń etykietę.
 6. Kliknij OK.
Dodawanie etykiety do więcej niż jednej wiadomości w Odebranych
 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Kliknij i przytrzymaj literę lub zdjęcie po lewej stronie wiadomości.
 3. Kliknij i przytrzymaj wszystkie inne wiadomości, do których chcesz dodać etykiety.
 4. Kliknij Więcej Więcej w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij Zmień etykiety.
 6. Dodaj lub usuń etykietę. 
 7. Kliknij OK
Przenoszenie wiadomości do innej etykiety
 1. Otwórz aplikację Gmail Gmail na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. Otwórz e-maila, którego chcesz przenieść, lub wybierz go w Odebranych. 
 3. Kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś do
 4. Wybierz etykietę, którą chcesz oznaczyć e-maila.

Wskazówka: możesz zmienić ustawienia Gmaila, aby móc szybko wykonywać tę czynność przez przesunięcie palcem w lewo lub w prawo po e-mailu na liście wiadomości. 

Tworzenie, edytowanie i usuwanie etykiet

Uwaga: etykiety nadane Twoim wiadomościom widzisz tylko Ty.

Tworzenie etykiety
 1. Otwórz Gmaila na komputerze. Etykiet nie można tworzyć w aplikacji Gmail.
 2. Po lewej stronie kliknij Więcej.
 3. Kliknij Utwórz nową etykietę.
 4. Nazwij etykietę.
 5. Kliknij Utwórz.
Edytowanie etykiety
 1. Otwórz Gmaila na komputerze. Etykiet nie można edytować w aplikacji Gmail.
 2. Po lewej stronie ekranu najedź kursorem na nazwę etykiety.
 3. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Zmodyfikuj etykietę.
 6. Kliknij Zapisz.
Usuwanie etykiety
 1. Otwórz Gmaila na komputerze. Etykiet nie można edytować w aplikacji Gmail.
 2. Po lewej stronie ekranu najedź kursorem na nazwę etykiety.
 3. Kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Kliknij Usuń etykietę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?