Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chủ đề trong Gmail

Nếu đang sử dụng Gmail trên máy tính thì bạn có thể chọn một chủ đề để thay đổi hình nền Gmail của mình.

Chọn từ các chủ đề hiện có

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Nhấp vào một chủ đề.
 5. Ở gần phía dưới, thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ.
 6. Nhấp Lưu.

Sử dụng một trong các ảnh của bạn để làm hinh nền

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Ảnh của tôi.
 5. Chọn ảnh hoặc nhấp vào Nổi bật. Nếu ảnh của bạn trông có vẻ mờ thì hãy thử tải lên ảnh có kích thước lớn hơn.
 6. Nhấp vào Chọn.
 7. Ở gần phía dưới, thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ.
 8. Nhấp Lưu.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.