Chủ đề trong Gmail

Nếu bạn sử dụng Google Apps qua cơ quan hoặc trường học thì bạn có thể không có chủ đề nếu quản trị viên của bạn đã tắt chúng.

Hãy cá nhân hóa Gmail của bạn bằng cách chọn chủ đề nền để giúp thêm sự tinh tế cho hộp thư đến của bạn. 

  1. Mở Gmail.
  2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào bánh răng Cài đặt.
  3. Nhấp vào Chủ đề.
  4. Nhấp để chọn chủ đề. Bạn sẽ thấy các chủ đề tùy chỉnh của người dùng Google ở trên cùng và các chủ đề Cổ điển của Gmail ở gần dưới cùng.
  5. Nếu bạn thích thì hãy thêm hiệu ứng bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ bên dưới đây.

Mẹo: Bạn muốn xem hình ảnh khác? Hãy nhấp vào Hình ảnh khác trên hình ảnh cuối cùng trong mục chủ đề tùy chỉnh.

Chọn ảnh của chính bạn

Bạn cũng có thể chọn hình ảnh của riêng mình để sử dụng làm chủ đề. Sau khi làm theo các bước ở trên, hãy nhấp vào Ảnh của tôi sau đó chọn một hình ảnh từ máy tính, điện thoại, album ảnh của bạn hoặc trên web. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn ảnh lớn hơn 2560 x 1920 pixel.

Chia sẻ chủ đề của bạn

Chia sẻ chủ đề tùy chỉnh bạn đã tạo với bạn bè thông qua Google+, bằng cách gửi email hoặc chỉ cần sao chép và dán liên kết vào chủ đề của bạn. Sau khi bạn tạo chủ đề tùy chỉnh, chúng tôi sẽ hỏi bạn có muốn chia sẻ chủ đề này không và cách bạn muốn chia sẻ chủ đề của mình với những người khác.

Khi bạn tải lên hình ảnh cho một chủ đề tùy chỉnh, hình ảnh đó sẽ được lưu trữ trong một album trong Google+ hoặc Picasa. Nếu bạn xóa hình ảnh đó khỏi Google+ hoặc Picasa, những người khác sẽ không thể xem hoặc sử dụng chủ đề mà bạn đã chia sẻ. Hình ảnh đó cũng sẽ bị xóa khỏi nền Gmail trong vòng một ngày.

Sau khi bạn bè nhấp vào liên kết mà bạn chia sẻ với họ, họ sẽ thấy thông báo xác nhận bật lên. Nếu họ nhấp vào OK, nền Gmail sẽ tự động thay đổi thành chủ đề tùy chỉnh của bạn.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.