Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc một số người dùng đột ngột bị đăng xuất khỏi tài khoản của họ. Chúng tôi đang điều tra, nhưng bạn không cần phải lo lắng: không có dấu hiệu cho thấy điều này liên quan tới bất kỳ đe dọa lừa đảo hay bảo mật tài khoản nào. Vui lòng cố đăng nhập lại tại accounts.google.com và nếu bạn không thể nhớ mật khẩu của mình, vui lòng sử dụng liên kết này để khôi phục mật khầu. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước, có thể có sự chậm trễ trong việc nhận mã SMS của bạn. Vui lòng thử lại hoặc sử dụng mã sao lưu.

Chủ đề trong Gmail

Nếu đang sử dụng Gmail trên máy tính thì bạn có thể chọn một chủ đề để thay đổi hình nền Gmail của mình.

Chọn từ các chủ đề hiện có

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Nhấp vào một chủ đề.
 5. Ở gần phía dưới, thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ.
 6. Nhấp Lưu.

Sử dụng một trong các ảnh của bạn để làm hinh nền

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Ảnh của tôi.
 5. Chọn ảnh hoặc nhấp vào Nổi bật. Nếu ảnh của bạn trông có vẻ mờ thì hãy thử tải lên ảnh có kích thước lớn hơn.
 6. Nhấp vào Chọn.
 7. Ở gần phía dưới, thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ.
 8. Nhấp Lưu.

Vivian là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.