Chủ đề trong Gmail

Nếu đang sử dụng Gmail trên máy tính thì bạn có thể chọn một chủ đề để thay đổi hình nền Gmail của mình.

Chọn từ các chủ đề hiện có

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề tiếp đến Đặt chủ đề.
 4. Nhấp vào một chủ đề. Một số chủ đề cho phép bạn thực hiện thay đổi bằng cách sử dụng các nút Văn bản nền, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ xuất hiện ở dưới cùng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng một trong các ảnh của bạn để làm hinh nền

 1. Trên máy tính của bạn, mở Gmail.
 2. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Chủ đề.
 4. Ở góc dưới bên phải, nhấp vào Ảnh của tôi.
 5. Chọn ảnh hoặc nhấp vào Nổi bật. Nếu ảnh của bạn trông có vẻ mờ thì hãy thử tải lên ảnh có kích thước lớn hơn.
 6. Nhấp vào Chọn.
 7. Ở gần phía dưới, thay đổi chủ đề bằng cách sử dụng các nút Nền văn bản, Làm mờ nét ảnh hoặc Làm mờ.
 8. Nhấp Lưu.

Andrea là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?