Nắm bắt cách mới để sắp xếp không gian. Tìm hiểu thêm về tính năng tạo chuỗi tin nhắn tại chỗ.

Sử dụng chế độ gửi cho nhiều người để tiếp thị qua email, gửi bản tin và gửi thông báo

Bạn có thể sử dụng chế độ gửi cho nhiều người trong Gmail để:

Khi bạn thêm người vào trường "Đến", chế độ gửi cho nhiều người sẽ gửi email riêng lẻ đến từng người liên hệ. Người nhận sẽ không biết những người nhận khác. Bạn cũng sẽ nhận được thư trả lời trong các chuỗi thư riêng biệt để dễ quản lý cuộc trò chuyện hơn.

 

Trước khi bắt đầu

Bạn có thể sử dụng chế độ gửi cho nhiều người trên thiết bị máy tính khi dùng các phiên bản Google Workspace sau:

 • Workspace Individual
 • Business Standard
 • Business Plus
 • Enterprise Starter
 • Enterprise Standard
 • Enterprise Plus
 • Education Standard
 • Education Plus

Nếu không thấy tính năng này, bạn có thể phải liên hệ với quản trị viên Google Workspace của mình.

Bật chế độ gửi cho nhiều người

Khi bạn bật chế độ gửi cho nhiều người, nút "Tiếp tục" sẽ thay thế nút "Gửi" thông thường, tiêu đề thẻ chuyển thành màu tím và biểu ngữ trợ giúp sẽ xuất hiện ở cuối thư nháp. Email gửi cho nhiều người sẽ tự động có đường liên kết huỷ đăng ký ở cuối thư để người nhận có thể chọn không nhận email trong tương lai.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng  Soạn thư. 
 3. Từ thanh công cụ ở dưới cùng, nhấp vào biểu tượng Bật/tắt chế độ gửi cho nhiều người .

Chọn người nhận

Khi sử dụng chế độ gửi cho nhiều người, bạn có thể thêm tới 1.500 người nhận vào trường "Đến" và thêm tối đa 1 người nhận vào trường "Cc" hoặc "Bcc". Bất cứ người nhận nào mà bạn thêm vào trường "Cc" hoặc "Bcc" sẽ nhận được bản sao của mọi email gửi đi. Tìm hiểu thêm về người nhận trong các trường Cc và Bcc.

Cách thêm người nhận vào email của bạn: 

 • Nhập hoặc dán địa chỉ email của người nhận.
 • Sử dụng danh bạ để thêm nhiều người nhận cùng lúc.

Nếu bạn sử dụng Gmail trong tài khoản công việc hoặc tài khoản trường học, thì quản trị viên có thể chọn không cho phép gửi đến người nhận bên ngoài trong chế độ gửi cho nhiều người.

Quản lý danh sách gửi thư

Bạn có thể tạo và quản lý danh bạ bằng các nhãn trong Danh bạ Google.

Để tạo và quản lý danh bạ, bạn có thể:

 • Tạo một nhãn liên hệ như "Người tham dự hội thảo" hoặc "Người đăng ký mới" and then thêm người liên hệ vào nhãn. Để thêm người liên hệ, hãy nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh tên của người đó rồi
  • Kéo người liên hệ đã chọn vào một nhãn trong thanh bên, hoặc
  • Từ thanh công cụ phía trên nhãn, nhấp vào biểu tượng Quản lý nhãn Nhãn
 • Từ thanh bên, nhấp vào Nhập để nhập tệp CSV/vCard của người liên hệ bên ngoài. 
  • Từ cửa sổ nhập, chọn nhãn tùy chỉnh bạn muốn áp dụng cho từng người liên hệ mà bạn đã nhập.

Để thêm một danh sách gửi thư vào làm người nhận email, hãy tìm kiếm tên nhãn trong trường "Đến" ở Gmail.

Cá nhân hoá email bằng tính năng hợp nhất thư

Khi bật chế độ gửi cho nhiều người, bạn có thể chèn các thẻ hợp nhất như @firstname (tên) để cá nhân hoá email của mình cho mỗi người nhận. Tìm hiểu cách sử dụng tính năng hợp nhất thư trong Gmail.

Gửi email của bạn

 1. Khi bạn đã soạn xong email nháp, hãy nhấp vào Tiếp tục. 
 • Bạn sẽ nhận được cảnh báo nếu có quá nhiều người nhận trong trường Cc hoặc Bcc. 
 • Bạn sẽ nhận được cảnh báo nếu bạn đã xóa đường liên kết hủy đăng ký. Để thêm lại đường liên kết hủy đăng ký này vào email, hãy nhấp vào Thêm đường liên kết.
 1. Một hộp xác nhận sẽ xuất hiện, trong đó có thông tin về tổng số người nhận đã hủy đăng ký (nếu có người đã hủy đăng ký).
 2. Không bắt buộc: Nhấp vào Gửi bản xem trước để gửi một email thử nghiệm cho chính bạn
 3. Để gửi email, hãy nhấp vào Gửi tất cả.

Mẹo: Bất cứ ai đã hủy đăng ký nhận email của bạn sẽ tự động bị loại khỏi danh sách người nhận khi bạn gửi email.

Tìm email đã gửi

Các email gửi cho nhiều người sẽ nằm trong thư mục Đã gửi sau khi bạn gửi. Các email này sẽ có biểu ngữ để bạn biết các email này là email gửi cho nhiều người.

Tìm hiểu các giới hạn khi gửi thư

Người dùng tài khoản Gmail thông thường chỉ được gửi đi 500 email mỗi ngày. Nếu bạn sử dụng tài khoản công việc, trường học hoặc Workspace Individual, bạn chỉ được gửi đi 2.000 email mỗi ngày.

Với chế độ gửi cho nhiều người, bạn có thể thêm tới 1.500 người nhận vào trường "Đến" đối với mỗi email và gửi cho tối đa 1.500 người nhận mỗi ngày. Ví dụ: Đối với email gửi cho nhiều người, bạn có thể gửi một email cho 1.000 người nhận và gửi một email khác cho 500 người nhận. Giới hạn 1.500 người nhận mỗi ngày đối với email gửi cho nhiều người giúp đảm bảo bạn vẫn có thể gửi lên đến 500 email thông thường trong ngày hôm đó mà không vượt quá giới hạn chung là 2.000 email/ngày áp dụng cho tài khoản công việc, tài khoản trường học và tài khoản Workspace Individual.

Chúng tôi không giới hạn số người nhận riêng biệt mà bạn có thể liên hệ mỗi tháng qua chế độ gửi cho nhiều người. Bạn chỉ được thêm 1 người nhận vào trường Cc hoặc Bcc. Tìm hiểu thêm về người nhận trong các trường Cc và Bcc. 

Tìm hiểu giới hạn về người nhận trong các trường Cc và Bcc
Bạn chỉ có thể thêm 1 người nhận vào trường "Cc" hoặc "Bcc" trong mỗi email gửi cho nhiều người. Bất cứ người nhận nào mà bạn thêm vào trường "Cc" hoặc "Bcc" sẽ nhận được bản sao của mọi email gửi đi. Ví dụ: Nếu bạn gửi một email gửi cho nhiều người đến 500 người nhận và thêm hotro@congty.com vào trường "Bcc", thì hotro@congty.com sẽ nhận được 500 bản sao của email này. Với email gửi cho nhiều người này, 1.000 thư sẽ được tính vào giới hạn gửi hằng ngày của bạn vì người nhận trong trường "Cc" hoặc "Bcc" cũng được tính vào giới hạn gửi hằng ngày.
Người nhận đã hủy đăng ký

Khi bạn bật chế độ gửi cho nhiều người, một đường liên kết hủy đăng ký duy nhất sẽ tự động được thêm vào cuối mỗi email. Người nhận có thể sử dụng đường liên kết này để hủy đăng ký hoặc đăng ký nhận lại email của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email bất cứ khi nào có một người nhận hủy đăng ký hoặc đăng ký nhận lại email của bạn, nhưng không thể xem danh sách tất cả người nhận đã hủy đăng ký. Trong hộp xác nhận xuất hiện khi gửi một email gửi cho nhiều người, bạn sẽ thấy tổng số người nhận đã huỷ đăng ký và sẽ không nhận được email này.

Những người nhận huỷ đăng ký nhận email từ bạn vẫn có thể nhận được email gửi cho nhiều người từ các tài khoản khác trong cùng miền. Ví dụ: nếu họ huỷ đăng ký nhận email từ hotro@congty.com, họ vẫn có thể nhận được email từ tiepthi@congty.com.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản công việc hoặc trường học:

 • Chúng tôi sẽ không xoá dữ liệu liên quan đến việc huỷ đăng ký khi tài khoản người dùng bị xoá.
 • Người nhận không thể huỷ đăng ký nhận thư từ người gửi trong tổ chức của họ.

Cách tránh thư rác

Khi gửi email hàng loạt, bạn cần làm theo các phương pháp hay nhất thể hiện sự tôn trọng với hộp thư đến của người nhận cũng như tuân thủ quy định địa phương và các chính sách của Gmail.

Để thực hiện chiến dịch tiếp thị qua email hiệu quả, các thư bạn gửi phải kết nối bạn và người nhận theo cách có ý nghĩa. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất cho email hàng loạt.

Tìm hiểu các giới hạn khi sử dụng chế độ gửi cho nhiều người

 • Khi bật chế độ gửi cho nhiều người, bạn không thể sử dụng các tính năng Trả lời, Chuyển tiếp, Gửi theo lịch biểu hay Chế độ bảo mật. 
 • Chế độ gửi cho nhiều người không hỗ trợ cá nhân hóa email hay trộn thư.
 • Nếu bạn đính kèm tệp vào email gửi cho nhiều người, tệp đính kèm đó sẽ được sao chép vào mọi email gửi đi. Trong trường hợp này, bạn có thể phải dùng một lượng lớn dung lượng trong bộ nhớ. Ví dụ: Nếu gửi một email gửi cho nhiều người có tệp đính kèm 10 MB cho 500 người nhận, thì bạn sẽ dùng hết khoảng 5 GB bộ nhớ. 
  • Thay vì gửi tệp đính kèm, bạn có thể tải tệp lên Google Drive và liên kết tới tệp đó trong email của mình. Tìm hiểu cách chia sẻ tệp từ Google Drive.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
17
false
false