Luôn nắm rõ mọi việc quan trọng nhờ giao diện mới của Gmail. Tìm hiểu thêm về bố cục mới.

Tự động chuyển tiếp thư Gmail vào tài khoản khác

Bạn có thể chọn để chuyển tiếp tất cả thư mới của mình đến một địa chỉ email khác hoặc chỉ chuyển tiếp một số loại thư. 

Thiết lập tùy chọn tự động chuyển tiếp 

Bạn có thể tự động chuyển tiếp thư của mình đến một địa chỉ khác. Bạn có thể chọn chuyển tiếp tất cả thư mới hoặc chỉ một số thư.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thiết lập tùy chọn chuyển tiếp trên máy tính mà không thiết lập được trên ứng dụng Gmail. Nếu bạn có tài khoản thông qua cơ quan hoặc trường học và gặp sự cố, hãy liên hệ với quản trị viên của tổ chức.

Bật hoặc tắt tính năng tự động chuyển tiếp

Lưu ý: Khi thư mới của bạn được chuyển tiếp, thư thuộc thư mục thư rác sẽ không được chuyển tiếp.

Bật tính năng tự động chuyển tiếp

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng tài khoản bạn muốn chuyển tiếp thư từ đó. Bạn chỉ có thể chuyển tiếp thư cho một địa chỉ Gmail duy nhất chứ không phải là một nhóm địa chỉ email hoặc địa chỉ email đại diện.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt. 
 3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong mục "Chuyển tiếp", hãy nhấp vào Thêm địa chỉ chuyển tiếp.
 5. Nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp thư đến.
 6. Nhấp vào Tiếp theo sau đó Tiếp tục sau đó OK.
 7. Một thư xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ đó. Nhấp vào đường liên kết xác nhận trong thư đó.
 8. Quay lại trang cài đặt cho tài khoản Gmail mà bạn muốn chuyển tiếp thư từ đó và làm mới trình duyệt của bạn.
 9. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 10. Trong phần "Chuyển tiếp", hãy chọn tùy chọn Chuyển tiếp bản sao của thư đến tới.
 11. Chọn những điều bạn muốn xảy ra với bản sao Gmail của các email. Chúng tôi khuyến nghị Giữ bản sao của Gmail trong Hộp thư đến.
 12. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tắt tính năng tự động chuyển tiếp

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng tài khoản bạn muốn ngừng chuyển tiếp thư từ đó.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt. 
 3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 4. Trong mục "Chuyển tiếp", hãy nhấp vào Tắt tính năng chuyển tiếp.
 5. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Chỉ chuyển tiếp một số loại thư

Nếu bạn chỉ muốn chuyển tiếp một số loại thư đến tài khoản khác, hãy tạo bộ lọc cho các thư đó.

Khi thiết lập bộ lọc của mình, bạn có thể chọn địa chỉ email để chuyển tiếp các thư đó.

Nếu bạn không thấy địa chỉ email để chuyển tiếp thư tới thì hãy làm theo các bước bên trên để bật tính năng chuyển tiếp.

Chuyển tiếp đến nhiều tài khoản

Bạn chỉ có thể tự động chuyển tiếp tất cả thư của mình đến một tài khoản.

Để chuyển tiếp email cho nhiều tài khoản, hãy sử dụng các bước trên trong phần "Chỉ chuyển tiếp một số loại thư nhất định" để tạo bộ lọc để chuyển tiếp thư đến nhiều tài khoản.

Tôi nhận được thông báo chuyển tiếp

Thông báo "Bạn đang chuyển tiếp thư của mình"

Nếu bạn đã thiết lập tính năng tự động chuyển tiếp thư bằng cách sử dụng các bước trên, thì bạn sẽ thấy một thông báo trong hộp thư đến của mình trong tuần đầu tiên sau khi bạn bật tính năng chuyển tiếp. Đây là lời nhắc rằng bạn đã bật tính năng chuyển tiếp. Và đây cũng là cơ hội để bạn xem lại các tùy chọn bạn đã đặt cho tính năng chuyển tiếp.

Nếu bạn tắt tính năng chuyển tiếp thì thông báo này sẽ biến mất.

Thông báo "Các bộ lọc của bạn đang chuyển tiếp một số email"

Nếu bạn đã tạo bộ lọc cho phép chuyển tiếp một số thư đến địa chỉ email khác, thì bạn sẽ thấy thông báo này trong hộp thư đến của mình trong tuần đầu tiên sau khi bạn thiết lập bộ lọc. Đây là lời nhắc rằng bạn đã bật tính năng chuyển tiếp. Và đây cũng là cơ hội để bạn xem lại các tùy chọn bạn đã đặt cho tính năng chuyển tiếp.

Nếu bạn thay đổi bộ lọc của mình để ngừng tính năng chuyển tiếp thư thì thông báo sẽ biến mất.

Tôi thấy thông báo chuyển tiếp, nhưng chưa hề thiết lập tính năng chuyển tiếp

Nếu bạn thấy thông báo chuyển tiếp, nhưng chưa bao giờ thiết lập tính năng này trong tài khoản của mình thì hãy làm theo các bước sau:

 1. Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Một người nào khác có thể đã có quyền truy cập vào tài khoản Gmail của bạn.
 2. Làm theo các bước trên để tắt tính năng chuyển tiếp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false