Tự động chuyển tiếp thư Gmail vào tài khoản khác

Bạn có thể chọn để chuyển tiếp tất cả thư mới của mình đến một địa chỉ email khác hoặc chỉ chuyển tiếp các loại thư nhất định. 

Thiết lập tự động chuyển tiếp 

Bạn có thể tự động chuyển tiếp thư của mình đến một địa chỉ khác. Bạn có thể chọn chuyển tiếp tất cả thư mới hoặc chỉ những thư nhất định.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thiết lập tính năng chuyển tiếp trên máy tính chứ không phải trên ứng dụng Gmail. Nếu bạn có tài khoản thông qua cơ quan hoặc trường học và gặp sự cố, hãy liên hệ với quản trị viên.Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng tự động chuyển tiếp

Lưu ý: Khi thư mới của bạn được chuyển tiếp, thư từ spam sẽ không được bao gồm.

Bật tự động chuyển tiếp

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng tài khoản bạn muốn chuyển tiếp thư từ đó. Bạn chỉ có thể chuyển tiếp thư cho một địa chỉ Gmail duy nhất chứ không phải là một nhóm email hoặc bí danh.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 5. Trong mục "Chuyển tiếp", hãy nhấp vào Thêm địa chỉ chuyển tiếp.
 6. Nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp thư đến.
 7. Nhấp vào tùy chọn Tiếp theo sau đó Tiếp tục sau đó Ok.
 8. Một thư xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ đó. Nhấp vào liên kết xác nhận trong thư đó.
 9. Quay lại trang cài đặt cho tài khoản Gmail mà bạn muốn chuyển tiếp thư từ đó và làm mới trình duyệt của bạn.
 10. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 11. Trong phần "Chuyển tiếp", hãy chọn tùy chọn Chuyển tiếp một bản sao của thư đến tới.
 12. Chọn những gì bạn muốn xảy ra với bản sao Gmail của các email. Chúng tôi khuyến nghị Giữ bản sao của Gmail trong Hộp thư đến.
 13. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tắt tự động chuyển tiếp

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail bằng tài khoản bạn muốn ngừng chuyển tiếp thư từ đó.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào tab Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 5. Trong mục "Chuyển tiếp", hãy nhấp vào Tắt chuyển tiếp.
 6. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Chỉ chuyển tiếp một số loại thư nhất định

Nếu bạn chỉ muốn chuyển tiếp một số loại thư nhất định đến tài khoản khác, hãy tạo bộ lọc cho các thư đó.

Khi thiết lập bộ lọc của mình, bạn có thể chọn địa chỉ email để chuyển tiếp các thư đó.

Nếu bạn không thấy địa chỉ email để chuyển tiếp thư tới thì hãy làm theo các bước bên trên để bật chuyển tiếp.

Chuyển tiếp đến nhiều tài khoản

Bạn chỉ có thể tự động chuyển tiếp tất cả thư của mình đến một tài khoản.

Để chuyển tiếp email cho nhiều tài khoản, hãy sử dụng các bước trên trong "Chỉ chuyển tiếp một số loại thư nhất định" để tạo bộ lọc để chuyển tiếp thư đến các tài khoản khác nhau.

Tôi nhận được thông báo chuyển tiếp

Thông báo "Bạn đang chuyển tiếp thư của mình"

Nếu bạn đã thiết lập tự động chuyển tiếp thư bằng cách sử dụng các bước trên thì bạn sẽ thấy một thông báo trong hộp thư đến của mình trong tuần đầu tiên sau khi bạn bật chuyển tiếp. Đây là lời nhắc là chuyển tiếp được bật và cung cấp cho bạn cơ hội để xem xét lại cài đặt chuyển tiếp của mình.

Nếu bạn tắt chuyển tiếp thì thông báo này sẽ biến mất.

Thông báo "Các bộ lọc của bạn đang chuyển tiếp một số email"

Nếu bạn đã tạo bộ lọc cho phép chuyển tiếp các thư nhất định đến địa chỉ email khác thì bạn sẽ thấy thông báo này trong hộp thư đến của mình trong tuần đầu tiên sau khi bạn thiết lập bộ lọc. Đây là lời nhắc là chuyển tiếp được bật và cung cấp cho bạn cơ hội để xem xét lại cài đặt chuyển tiếp của mình.

Nếu bạn thay đổi bộ lọc của mình để ngừng chuyển tiếp thư thì thông báo sẽ biến mất.

Tôi thấy thông báo chuyển tiếp, nhưng tôi đã không thiết lập chuyển tiếp

Nếu bạn thấy thông báo chuyển tiếp, nhưng chưa bao giờ thiết lập chuyển tiếp trong tài khoản của mình thì hãy làm theo các bước sau:

 1. Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Một người nào khác có thể đã có quyền truy cập vào tài khoản Gmail của bạn.
 2. Làm theo các bước trên để tắt chuyển tiếp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?