Thay đổi thông báo email

Bạn có thể bật để nhận thông báo trên điện thoại hoặc máy tính khi bạn nhận được email mới.

Nếu bạn có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail, thì bạn cần thay đổi tùy chọn cài đặt này cho mỗi tài khoản.

Bật thông báo

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo cho bất kỳ thư nào trong nhãn Chính.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Chọn tài khoản.
 4. Nhấn vào phần Thông báo.
 5. Chọn cấp độ thông báo.

Nhận thông báo về các email quan trọng

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Chọn tài khoản.
 4. Nhấn vào phần Thông báo và sau đó Chỉ email có mức độ ưu tiên cao.

Tắt thông báo

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn và sau đó Cài đặt Cài đặt.
 3. Chọn tài khoản.
 4. Nhấn vào phần Thông báo và sau đó Không email nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?