Thay đổi thông báo của Gmail

Bạn có thể chọn cách Gmail thông báo cho bạn khi có email mới. Các loại thông báo bạn có thể tuỳ chỉnh phụ thuộc vào thiết bị của bạn.

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.
Nếu bạn có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi chế độ cài đặt này cho từng tài khoản.

Bật thông báo

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo cho bất kỳ email nào trong nhãn Chính.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báoqua email.
 4. Chọn cấp độ thông báo.

Nhận thông báo về các email quan trọng

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báoqua email sau đó Chỉ email có mức độ ưu tiên cao.

Bật hoặc tắt âm thanh thông báo

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Để thay đổi âm thanh thông báo cho:
  • Email: Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báo qua email sau đó Âm thanh thông báo.
  • Cuộc trò chuyện và không gian: Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báo trò chuyện sau đó Âm thanh thông báo.
  • Khi âm thanh đang bật, tên của âm thanh đó sẽ hiện ra.
 4. Chọn âm thanh bạn muốn sử dụng.
 5. Để tắt âm thanh thông báo, hãy nhấn vào Không.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính