Thay đổi thông báo email

Bạn có thể bật thông báo để nhận thông báo trên điện thoại hoặc máy tính khi bạn nhận được email mới.

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.
Nếu bạn có nhiều tài khoản trong ứng dụng Gmail thì bạn cần thay đổi chế độ cài đặt này cho từng tài khoản.

Bật thông báo

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được thông báo cho bất kỳ email nào trong nhãn Chính.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báoqua email.
 4. Chọn cấp độ thông báo.

Nhận thông báo về các email quan trọng

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báoqua email sau đó Chỉ email có mức độ ưu tiên cao.

Bật hoặc tắt âm thanh thông báo

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail .
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt .
 3. Để thay đổi âm thanh thông báo cho:
  • Email: Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báo qua email sau đó Âm thanh thông báo.
  • Cuộc trò chuyện và không gian: Trong phần "Thông báo", hãy nhấn vào Thông báo trò chuyện sau đó Âm thanh thông báo.
  • Khi âm thanh đang bật, tên của âm thanh đó sẽ hiện ra.
 4. Chọn âm thanh mà bạn muốn sử dụng.
 5. Để tắt âm thanh thông báo, hãy nhấn vào Không.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
17