Thay đổi thông báo của Gmail

Bạn có thể chọn cách Gmail thông báo cho bạn khi có email mới. Các loại thông báo bạn có thể tuỳ chỉnh phụ thuộc vào thiết bị của bạn.

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh từ các ứng dụng của Google tại cơ quan hoặc trường học?  Đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí.

Bật hoặc tắt thông báo Gmail

Bạn có thể nhận được thông báo email trên Google Chrome, Firefox hoặc Safari khi bạn đã đăng nhập vào Gmail và để ứng dụng mở trong trình duyệt của mình.

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy bất kỳ thông báo nào nếu đã tắt tất cả thông báo cho trình duyệt.

 1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Tìm phần "Thông báo trên màn hình".
 4. Chọn Bật thông báo thư mới, Bật thông báo thư quan trọng hoặc Tắt thông báo thư.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Lưu ý: Nếu sử dụng danh mục trong hộp thư đến và bật thông báo cho thư mới, thì bạn sẽ chỉ nhận được thông báo cho các thư trong danh mục Chính. Nếu bật thông báo cho thư quan trọng, thì bạn sẽ nhận được thông báo cho tất cả mọi nội dung được đánh dấu là quan trọng.

Tôi không thể thấy thông báo email

Nếu sử dụng Windows 10, thì bạn sẽ thấy các thông báo bên ngoài trình duyệt Internet. Bạn có thể bật thông báo của Chrome trong Windows Action Center (Trung tâm hành động Windows).

Bật hoặc tắt âm thanh thông báo

 1. Mở Gmail.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt sau đó Xem tất cả chế độ cài đặt.
 3. Di chuyển đến phần "Thông báo trên màn hình".
 4. Nhấp vào Bật thông báo thư mới hoặc Bật thông báo thư quan trọng.
 5. Bên cạnh phần "Âm thanh thông báo thư", chọn một âm thanh trong danh sách.
 6. Để tắt âm thanh thông báo email, hãy chọn Không.
 7. Kéo xuống dưới cùng sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.

Thông tin có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính